Övergång till nya föreningen

Den första juli tar vi ta ett viktigt kliv in i den nya föreningen. Från och med då flyttar vi över den löpande ekonomin, från den gamla till den nya föreningen. Det innebär att kvartalsavgift från och med då ska betalas in till den nya föreningen. I praktiken blir det dock liten skillnad för medlemmarna då bankgironumret är detsamma, enda skillnaden är att betalningsmottagarens namn är Violgatans Samfällighetsförening. Läs mer här.

Det här är en viktig milstolpe då vi nu är en samfällighetsförening och kan börja fondera medel utan att drabbas av beskattning.

Bevattningsförbud råder

Som väntat har kommunen infört bevattningsförbud. Det innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

 • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare.
 • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
 • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
 • att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera

Vi ber våra medlemmar att respektera förbudet. Läs mer på kommunens hemsida.

Spara på vattnet!

Idag vidareförmedlar vi kommunens meddelande om att spara på vattnet. Sedan helgen är förbrukningen i kommunen mycket hög, vilket i förlängningen kan innebära att kommunen beslutar om bevattningsförbud.

Kommunen punktar upp följande vi kan göra för att underlätta situationen:

 • Vattna med kanna eller vattenslang i handen, inte med vattenspridare.
 • Vattna inte gräsmattan. Generellt klarar en gräsmatta långvarig torka. Gräset blir brunt men tar sig i regel igen när regnet kommer.
 • Vattna på morgonen eller på kvällen, undvik att vattna på dagen när en del av vattnet dunstar bort.
 • Fyll inte poolen just nu.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Fyll diskmaskin och tvättmaskin innan du kör. Välj gärna eco-program.
 • Handdiska inte under rinnande vatten utan använd diskbalja istället. Om vattnet får stå och rinna i tre minuter kan det gå åt 36 liter. I balja blir det bara 6-10 liter.
 • Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten, så slipper du spola så länge innan det blir kallt.
 • Samla upp vattnet när du väntar på varmvatten och använd till att vattna blommorna med.
 • Ta kortare duschar. Fem minuter kortare kan motsvara 35-70 liter beroende på duschmunstycket.
 • Fixa kranar som står och droppar. En droppande kran kan förbruka upp till 15 liter om dagen.
 • Samla regnvatten från stuprör i en regntunna och använd till bevattning i trädgården.
 • Tvätta inte bilen på garageuppfarten eller gatan. Detta ska du heller inte göra av miljöskäl, eftersom avrinningsvattnet som rinner ned i dagvattenbrunnarna innehåller metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel som är skadliga för människor, djur och miljön. Åk till en biltvätt som har oljeavskiljare där sköljvattnet rinner ned.
  Läs mer om att tvätta bilen på rätt sätt.

Läs mer på kommunens hemsida.