Städdag Backsippegatan

Vi har fått information från styrelsen på Backsippegatan som ber oss att parkera en bit från planteringen mot atriumhusen under lördagen. Detta för att de lättare skall kunna rensa planteringen. Undvik alltså att parkera ner mot deras område, så blir det enklare för dem att göra höstfint!