Se upp med obekanta personer i området!

Följande varning har idag gått ut till boende i radhusområdet på Kaprifol/Blåklintsvägen – vår grannförening – från styrelsen för Kryddgårdens samfällighetsförening:

”Flera fastighetsägare har i dagarna noterat tre damer i medelåldern
och uppåt som sakta går runt i området, går in vid entréområdena
och ser allmänt ”spanande ut”. De har även varit inne vid dagiset.
En av damerna hade en mindre ryggsäck. Även en man lär ha rört sig
i området. Damerna talar ett öststatspråk. Genom att uppmärksamma
deras närvaro kan vi kanske hålla dem ifrån oss. Tänk på att
hålla ytterdörrarna under uppsikt nu när det är varmt.
Polisen i Kungsbacka är kontaktad.”

Justering av garageportar

Det har länge diskuterats hur vi skall åtgärda garageportarna som har varit svåra och en del omöjliga att stänga. Tjälen och det faktum att garagen sjunker har varit problemet. Vi har nu med gott resultat åtgärdat ett antal garageportar. Detta har skett genom att vi tagit bort överliggaren ovanför garageporten och sedan höjt portarna ett par cm. Samtliga garageportar kommer att ses över under våren-sommaren. Vi kommer även att ersätta den regel vi tagit bort med en tunnare om inte annat så för utseendet. Arbetet kräver att vi öppnar garagen och justerar portarna från insidan. Det behövs inte flyttas några bilar för att utföra arbetet då det endast är själva porten som justeras.

/Styrelsen

Informationstavla & brevlåda

En ny informationstavla har satts upp i det separata miljöhuset. Här finner du årsmötesprotokoll, lista över styrelsen och tel.nr till dessa och övrig information. Vi har även satt upp en brevlåda för meddelande till styrelsen för de som inte väljer att använda internet.

Det luktar inte så mycket i det separata miljöhuset som i det andra soprummet.

/Styrelsen