Bilkörning och parkeringsregler

Det är viktigt att alla respekterar de regler som finns för bl.a. bilkörning, framförallt i gångarna. Det är många barn  som vistas där speciellt under kommande lov. Bilkörning är endast tillåtet vid större varutransporter och akuta fall och då med mycket låg hastighet.

Bilkörning och parkeringsregler

När det gäller våra parkeringar så är de privata och endast till för Violgatans medlemmar. Detta är tydligt skyltat och vi kommer att påpeka detta för bl.a.Backsippegatans medlemmar.

Styrelsen