Parkering framför garagen jämna nummer

På förekommen anledning vill vi påpeka att det är förbjudet att parkera mittemot garagelängorna på jämna nummer. Detta pga att det försvårar ut och infart till garagen.  Det är tillåtet att stanna för ur och ilastning under en kortare tid. All parkering skall ske på markerade platser.

Styrelsen

 

Rapport varmvatten/värme

Vår nya varmvatten/värmeväxlare är nu inkopplad. Arbetet har flutit enligt plan och både varmvatten o värme skall nu fungera normalt. Både kall o varmvatten skall nu vara OK. Injustering av bl.a. vattentemperaturen på varmvattnet sker på fredag förmiddag. Nu återstår rivning av den gamla anläggningen och isolering av de nya rören. Det har tagit tid men nu hoppas vi att allt skall fungera.

Styrelsen

Avstängning av vatten o värme

På torsdag mellan kl 07:30 och 16:00 kommer varmvattnen och värme att vara avstängt. Inkoppling av den nya anläggningen sker under dagen. Kallvattnet skall förhoppningsviss inte beröras men om det ev. behövs så berör detta bara ojämna nummer.

Styrelsen

Arbetet med varmvatten/värmeväxlaren

Arbetet med att byta varmvatten/värmeväxlaren till en ny har äntligen startat. Anläggningen är på plats och skall nu kopplas in. Detta medför en mängd arbeten med rördragning o svetsning. Även om den gamla anläggningen kommer att vara i drift tills slutlig inkoppling sker av den nya kommer det att vara en del kortare driftstopp på både vatten o värme de närmaste dagarna.

Inkopplingen är planerad till torsdag då både varmvatten o värme kommer att vara avstängt under dagen.

Det kan också förekomma en del driftstörningar under fredagen

Vi återkommer med löpande information.

Styrelsen