Sophantering i miljöhuset

Som ni säkert lagt märke till så är det ibland överfullt i vårt soprum för papper, plastförpackningar, glas o tidningar. En bidragande orsak är dålig disciplin när det gäller att packa samman framför allt plast o wellpapp. Många förpackningar som slängs i wellpappen hör t.ex hemma bland pappförpackningarna.

Batterier och glödlampor har vi ingen tömning av utan dessa skall ni själva lämna på Klovsten eller annan avsedd plats. 

Följande tömningsschema gäller:

Glas ofärgat onsdag jämna veckor, dvs varannan vecka

Glas färgat  onsdag ojämna veckor, dvs varannan vecka

Tidningar varje onsdag

Pappersförpackningar o wellpapp varje måndag

Metallförpackningar måndag ojämna veckor, dvs varannan vecka

Vid speciella helger och när helgdagar inträffar på ”vardag”  kan ett annat hämtschema gälla.

Det är viktigt att alla hjälps åt att hålla så god ordning som möjligt. Sophämtarna städar inte det får vi göra själva.

Styrelsen

Höststädning

Årets höststädning kommer att äga rum lördagen den 15:e november. Detta för att inte krocka med novemberlovet. Som vanligt kommer det att finnas containrar där ni också kan slänga brännbart avfall, framförallt trädgårdsavfall. Vi börjar som vanligt kl 10:00 och längrepresentanterna träffas en halvtimme tidigare.

Styrelsen

 

Städdag på Backsippegatan lördagen den 4:e

Vi har fått ett meddelande från styrelsen på Backsippegatan som ber oss att parkera en bit från planteringen mot atriumhusen under lördagen. Detta för att de lättare skall kunna rensa planteringen. De kommer även att sätta upp plastkoner för att skärma av. Försök vara behjälpliga.

Styrelsen