Månadsinformation 4

Nu är det höst och vintern närmar sig.

Som tidigare meddelat så skall kommunen asfaltera gångarna mellan 1:an o 9:an. Detta var lovat att ske för en månads sedan. Efter kontakt med ansvarige på kommunen är svaret att de kanske hinner i år annars blir det nästa år. Påpekande att det ställer till problem vid t.ex. skottning om det inte asfalteras i år tyckte man inte var något problem. Förhoppningsvis är vädret sådant att det går att asfaltera ett tag till.

Efter kontakt med parkförvaltningen så har de påbörjat röjning av skogen mellan radhusen. Vi har även påpekat att lekplatsen ser eftersatt ut. Den skall besiktigas i det närmaste men man saknar resurser för att åtgärda den i år. Detta är inte acceptabelt. Kommunen utökar antalet lekplatser men pengar till underhåll ökar inte.

Möte om vår framtida energiförsörjning kommer som vi meddelat att hållas i Hålabäcksskolan den 4/11 kl. 19:00. Det är viktigt att alla tänker igenom vad som behöver göras och hur detta skall finansieras. Det viktigaste är att injusteringsventilerna är rätt justerade vilket ger ett bättre flöde men för att besparingar skall ske så måste termostatventilerna fungera på ett optimalt sätt. Väl mött den 4/11.

Den Nissan Micra som varit parkerad på vårt område i flera år är nu bortforslad med kommunens hjälp. Parkering är ibland ett problem då det kan vara svårt att få plats. Vi skall påpeka att det inte är tillåtet för boende eller besökande till atriumhusen att stå på vår parkering. I övrig så gäller det att utnyttja garagen till vad de är till för, nämligen bilar.

Årets höststädning kommer som tidigare meddelats att hållas den 9 alt 10/11. Lista på vad varje länga skall göra kommer att delas ut till resp. längrepresentant före städningen. Som vanligt har vi beställt 2 containrar där vi även kan lägga vårt eget trädgårdsavfall. Observera att det endast gäller brännbart och absolut inte t.ex tryckinpregnerat virke eller metall.

Hösthälsningar

Styrelsen