Lägesrapport ventilbyte

Ventilbytet är påbörjat och arbetet flyter enligt plan. Man har klarat av och bytt ventiler i 9:an, 7:ans och halva 5:ans länga. På måndag fortsätter man med 5:an som beräknas vara klart under tisdagen. Därefter påbörjas 3:an. De klarar av c:a 4 fastigheter/dag.

Det är viktigt att ni håller kontakt med era grannar så att rörläggarna får tillgång till fastigheterna. Är ni inte hemma så lämna nyckel till någon granne som är hemma, alternativt lämna nyckel till Håkan Bohlin som är ansvarig för ventilbytet.

Mobilnr: Håkan Bohlin 070-7293620

Styrelsen

Information ventilbyte

Som tidigare meddelats så kommer arbetet med ventilbyten i fastigheterna att börja måndagen den 19:e maj. Arbetet kommer att fortlöpa på följande sätt.

19/5 stängs värmen av för udda nummer dvs länga 1, 3, 5, 7 o 9. och systemet tappas.

Därefter påbörjas ventilbyten med början i 9A och fortsätter löpande länga för länga. Rörtjänst kommer att börja med A i varje länga och arbeta sig uppåt. De räknar med att kunna hinna med c:a 4 st fastigheter/dag lite beroende hur många radiatorventiler som skall bytas i resp. fastighet.

Det är viktigt att Rörtjänst lätt kommer åt ventiler i klädkammaren och på radiatorena. Elementskydd o dyl. skall vara bortplockat.

Rörtjänst behöver tillgång till nycklar till hela längan samtidigt för att det inte skall uppstå några problem. Lämpligt är att längrepresentanten eller någon som är hemma under arbetet ansvarar för att nycklar lämnas till Rörtjänst. Detta förfarande fortgår länga för länga.

När arbetet på udda nummer är avslutat kommer motsvarande arbete att ske på jämna nummer.

Styrelsen

 

Städning atriumhusen

På lördag har atriumhusen på backsippegatan gemensam städning. I samband med detta skall de göra iordning rabatten som gränsar till vår parkering. De kommer att sätta ut koner så att ni inte skall parkera alldeles intill rabatten.

Styrelsen

PÅMINNELSE – Inlämning av blankett

Styrelsen vill påminna om att vi måste få in de blanketter som delades ut förra veckan. Hittills har 84% av er lämnat in – JÄTTEBRA – men vi saknar fortfarande blanketterna från 18 hushåll. Tacksam om ni lämnar in dessa omgående (i styrelsens brevlåda i miljöhuset), viktigast är den blankett som heter ”Fullmakt ventilbyte”.

Vi planerar nu själva arbetet, mer information och ett schema för arbetet kommer senare denna månad.