Ingen mer information i brevlådan!

I dagarna har alla fått information från föreningen i brevlådan. Observera att detta är sista gången styrelsen delar ut information via brevlådorna. Fortsättningsvis kommer ni att erhålla all information på föreningens hemsida www.violgatan.se. En del information
kommer dock att finnas tillgänglig på föreningens anslagstavla i miljöhus 2.

Styrelsen

Längrepresentant!

Inför vårstädningen den 21-22/4 träffas vi utanför miljöhusen lördagen den 21/4, klockan 09.30 för en genomgång av arbetsuppgifterna.

Obs! Tag med längrepresentantpärmen. Om du inte redan fått den från föregående längrepresentant, får du hämta den där.

Det ska finnas två nycklar i pärmen. Om någon saknas, är det föregående längrepresentants skyldighet att ordna en ny.

Styrelsen

Dags för Vårstädning!

Årets vårstädning kommer att äga rum den 21-22/4. Vi börjar den 21/4, klockan 10.00.

Vi kommer denna gång att lägga stor vikt vid att kontrollera buskar och häckar som skymmer sikten och hindrar t ex Farmartjänsts och diverse servicefordon att ta sig fram. Längrepresentanterna kommer att ansvara för detta i respektive länga.

Längrepresentanterna kommer även att mer detaljerat informera dig om vilka arbetsuppgifter som din länga ansvarar för.

Vi ses den 21/4.

STYRELSEN