Info renovering av stolpar på udda nr

Renoveringen är nu i full gång. 1:a längan som bl. innehåller 9:ans garage är färdigt och följande länga blir klar under dagen. Arbetet på de sista längorna slutförs under torsdag-fredag. Det är viktigt att inga bilar står i garagen under arbetet.

Nästa vecka kommer vi att tjära de nya stolpbitarna och därefter skall det vara klart för asfaltering. Förhoppningsvis kommer detta att ske under v 32. Då Sandahls har semester kan vi inte få besked förrän måndag v 32 om när de kommer.

Styrelsen

Nya garageportar, eluttag o belysning

Nya garageportar är nu beställda. Det blir Crawford smart 42 med fjärrstyrning. Vi återkommer med besked när nya garageportar installeras och elarbetet utföres. Varje garage kommer att få ett eluttag i taket för motorn till garageportarna och befintlig belysning kommer att bytas ut mot ledbelysning med rörelsedetektor. När dessa arbeten utförs måste det vara fritt minst 3 meter in i garagen och inga saker i taket ovanför porten. dessutom måste elinstallatören ha fritt tillträde till eldosorna längst in i taken i garagen. Ev. väggar mellan garagen måste vara nedmonterade. Arbetet med montering av garageportarna kommer att ske succesivt med överlämnande allt eftersom de blir klara.

Styrelsen