Höststädning 11 november

Informationen om den årliga höststädningen har tydligen inte skett.

Höststädningen kommer att äga rum lördagen den 11 november med start 10:00. Längrepresentanterna träffas 09:30 som vanligt.

Container är beställd. Här kan brännbart läggas. OBS att det ej får läggas metall, tryckimpregnerat virke eller annat ”speciellt avfall”.

Styrelsen

Lägesrapport garageportbyte

Arbetet flyter enligt plan. 4 portar byts per dag. Vi har nu bytt i två längor på udda nummer. under veckan kommer den tredje längan att bli klar och den sista längan veckan därpå. Därefter fortsätter arbetet på jämna nr. Elarbeten görs parallellt med garageportbytena. Överlämnandet av fjärrkontroller sker fredagar em när en länga är klar. I samband med överlämnandet skall en kvittens skrivas på.

Styrelsen