Info parkeringen, jämna

Imorgon har våra grannar på Backsippegatan sin städdag. De planerar då att göra häcken som skiljer Backsippegatan från vår parkering fin. De skulle uppskatta om vi då i möjligaste mån undviker att parkera mot nämnda häck (eller parkerar en bit ifrån häcken), så att de får yta att arbeta på. Detta minskar också risken för att någon bil kommer till skada.

Inbrott Backsippegatan

Natten till idag har våra grannar på Backsippegatan haft inbrott i flera garage. I anslutning till detta har en del trädgårdsredskap hittats. Det finns anledning att tro att dessa redskap tillgripits på Violgatan. Det är olika klippverktyg så som häcksax, sekatör och grensax. Dessa kan återfås mot beskrivning. Vi uppmanar alla att se över sina garage och förråd för att se om något saknas, och höra av sig till styrelsen om så är fallet.

Vi påminner också om vikten av att hålla garageportar stängda och att inte förvara värdefulla ting däri.