Uppdatering asfaltering o byte av garageportar

Asfaltering på jämna nummer kommer att äga rum måndag 18/9 eller tisdag 19/9. Arbetet kommer att starta tidigt på morgonen. Det är viktigt att inga bilar står i garagen under asfalteringen. Det vore bra om alla kunde städa, ta bort skräp innanför stolparna o portarna.

På måndag morgon börjar Garageportexperten att montera nya portar på udda nummer. De beräknar hinna med 4 eller 5 portar per dag. Arbetet kommer att starta med 9:ans garage. Garagen måste vara tomma 3,5 meter in. Gäller även ev saker i taket.

Näten mellan garagen kan troligen sitta kvar men alla extra väggar måste tas bort

Elektrikern kommer att arbeta parallellt med portmonteringen.

Överlämning av fjärrkontroller och genomgång av portarnas funktion kommer att ske successivt.

Styrelsen

 

Tidsplan för byte av garageportar

På måndag den 11/9 kl 07:00 startar arbetet med att reparera och rikta upp stolparna på jämna nummers garage. Detta kommer att ta 3 – 4 dagar.

Måndagen den 18/9 börjar arbetet med att byta garageportar med start på udda nummer, och sedan fortsätta på jämna nummer. När arbetet kommer igång ser vi hur många portar som man hinner per dag, och vi kan då lämna en mer exakt tidsplan för portbytet.

Asfaltering på jämna nummer kommer att ske antingen måndag 18/9 eller någon dag senare. Besked på exakt dag kommer så fort vi vet när de kommer.

Garagen måste vara öppna och bilarna borta under arbetets gång och framförallt under asfaltering och portbyte.

Vid montering av de nya portarna måste allt material i taken vara borttaget 3,5 meter in. Sjävklart gäller detta också mark i garagen. Portarna kräver 2,70m och portmotorn ytterligare 0,8m. Eventuella mellanväggar måste också tas bort samtidigt med portbyte. De nya portarna är bredare än de gamla. 

Elarbeten kommer att ske samtidigt som portbyten.

På udda nummer måste elektrikern kunna nå dosor längst in i garagen. Viktigt att att elektrikern också kommer åt de elcentraler som sitter längst in i en del garage.

Styrelsen