Dags att nominera!

Nu söker vi nya medlemmar till styrelsen.  Valberedningens uppgift är att nominera kandidater till kommande års styrelse. Dessa väljs sedan genom omröstning under årsstämman. Valberedningens ledamöter ska alltså jobba långsiktigt med en optimal sammansättning av styrelsen.

Era nomineringar lämnar ni direkt till valberedelsen; Linda på 6B eller Åke på 6D. Det går givetvis också att lämna era skriftliga nomineringar i styrelsens brevlåda i miljöhuset så ser vi till att de når Valberedningen. Meddela gärna om ni dessutom har berättat för kandidaten att ni nominerat denne. Vi ser gärna att nominering sker så snart som möjligt.

Årsmöte – ny lokal

Årsmötet hålls i år den 25/3 kl 19. Då Hålabäcksskolan är under renovering, kommer mötet istället hållas på Protonen, det som tidigare hette Hålabäcks Fritidsgård/Områdeslokal. Adressen är Blomstergatan 2.

Mer information följer här på hemsidan.

Laddning av el o laddhybridbilar

Det börjar bli allt vanligare med s.k elbilar som behöver laddas. Vi vill göra er uppmärksamma på att våra eluttag i garagen inte är dimensionerade eller tillräckligt säkrade för ”elbilsladdning”. Det är absolut förbjudet att ansluta elbilsladdare till vägguttagen i garagen. Brandrisken är stor vid överhettning. Styrelsen håller på och tittar på alternativ för elbilsladdning. Vi återkommer med förslag.

Styrelsen