Dags att nominera

Det närmar sig årsmöte och det är dags att nominera styrelseledamöter och suppleanter. Detta gör ni genom att mejla era förslag till valberedningen@violgatan.se, lägga era nomineringar i styrelsens brevlåda i miljöhuset alternativt kontakta valberedningen som består av Stig i 5D och Åke i 6D. Vill ni nominera utan att styrelsen får insyn lägger ni er nominering i slutet kuvert i brevlådan i miljöhuset, alternativt kontaktar valberedningen direkt.

Sista dag för nominering är den 10/3.