Kvartalsavgift

På årsmötet fastställdes kvartalsavgiften till 7500 SEK, den är således oförändrad.

Avgiften skall vara betald senast den 30/4

För de som behöver pappersfaktura kommer den så småningom.