Klippning av häckar o träd vid tomtgränserna

Det har kommit ett antal klagomål på skötseln av häckar o träd i framförallt gångarna. Dessa klagomål har kommit från en del boende men framförallt från Räddningstjänsten  och via Farmartjänst.

Det är varje fastighetsägaren ansvar att se till att häckar o träd inte växer utanför tomtgränsen och bl.a. hindrar framkomligheten och viktig trafik, ambulans o brandkår, i området. Det gäller att ha ”koll” på utsidan som angränsar till gången mellan fastigheten och nästa länga. Detta gäller även ut mot gatan, parkeringsplatsen o gången upp till panncentralen.

Se utskick från Farmartjänst nedan.

Styrelsen

klippning vinter

klippning vinter

 

Tjuvar i området!

 

Vi har fått information från en boende i området om att en okänd person har gått in i en fastighet medan ägaren under en kort stund befann sig på baksidan av fastigheten. Personen stal en plånbok ur en väska i hallen och avvek. Händelsen inträffade igår, onsdag, mitt på dagen.

Vi manar till extra vaksamhet och att låsa dörrarna om ni inte är i direkt anslutning till dem. Semestertider innebär att vi behöver vara extra noggranna och hjälpa varandra att förhindra inbrott.

Vid pågående brott, ring 112. Övriga ärenden, ring 114 14.