Engång­sned­sättning av kvartalsavgift

I samband med att vi ombildade föreningen, från ekonomisk förening till samfällighets­förening upp­stod en skatteeffekt som kommer falla ut på respektive fastighetsägares skattsedel (per ägarandel d.v.s. är ni två ägare så betalar ni 50% vardera).

Som kompensation för skatten ni kommer att belastas för från Hålabäcks Värmeförening kan ni dra av 870 kronor vid betalning av nästa kvartalsavgift. Det blir då 6.630 kronor som ska betalas in istället för 7.500 kronor. Har ni redan betalt för kvartal 1 kan ni dra det vid betalning av kvartal 2.


OBS! Detta gäller för dem som ägde fastigheten 2021-04-21.

Information om hur ni betalar kvartalsavgiften finns här.

Strömavbrott, störning bredband

Det är delvis strömavbrott i området. Detta påverkar åtminstone miljöhusen och garageportarna, och även bredbandet. Reparatör är på väg.

Garageportarna går att öppna manuellt genom att använda nyckeln och dra ut vajern för hand.