Kvartalsavgifter

Idag sker de flesta inbetalningar via Internet och därför känns det onödigt
att dela ut inbetalningskort till alla varje kvartal.

Kvartalsavgiften betalas in på bankgiro: 236-4701, Violgatans Samfällighetsförening.

De som vill ha inbetalningskort kan kontakta Majvor på tel 0300-144 63.

KVARTAL       AVSER          BELOPP     FÖRFALLODAG

2/2021            Apr-Jun          7000            2020-04-30
3/2021            Jul-Sep          *                  2020-07-31
4/2021            Okt-Dec         *                  2020-10-31
1/2022            Jan-Mar         *                  2021-01-31

*Kvartalsavgiften meddelas efter att årsstämman fastställt den