Städdag Backsippegatan

Vi har fått information från styrelsen på Backsippegatan som ber oss att parkera en bit från planteringen mot atriumhusen under lördagen. Detta för att de lättare skall kunna rensa planteringen. Undvik alltså att parkera ner mot deras område, så blir det enklare för dem att göra höstfint!

Stölder från våra parkeringar

De senaste veckorna har bilar ståendes på våra parkeringar drabbats av stölder. Det har bland annat gällt backspegelkåpor och nu senast nummerplåtar. Finns även minst ett fall av skadegörelse. Samtliga fall har skett utomhus, ej i våra garage.

Vi uppmanar som vanligt till att hålla ögon och öron öppna, och alltid ringa Polisen vid pågående brott.

Sopstrul!

Som ni kanske märkt har soporna inte tömts som de ska. Orsaken är asfaltsjobbet som pågår runt korsningen Violgatan/Backsippegatan som helt enkelt gör att sopbilen inte kan köra in till miljöhusen. Vi blev varse problemet nu ikväll, och kommer kontakta kommunen direkt i morgon bitti.

Det är bra om vi tills problemet är löst försöker göra det bästa av situationen.

Misstänkt aktivitet i området

I länga tio har en person gått och ryckt i handtag till ytterdörrar och sedan lämnat området. Vi hoppas att alla kan hjälpas åt att vara vaksamma, sök kontakt med okända personer som beter sig underligt, och hjälp bortresta grannar med att se till husen, t.ex. genom att resa upp omkullblåsta saker och tömma vattenfyllda krukor.

Vid misstanke om pågående brott – ring 112 omedelbart!

Trivselgruppen söker medlemmar

På årsmötet beslutades att bilda en trivselgrupp. Thomas W tog på sig uppdraget att vara sammankallande. Första mötet kommer hållas onsdagen den 7/7 kl 17, samling vid miljöhusen. Gruppen består just nu av Thomas och Helena och de önskar fler medlemmar. Ingen anmälan krävs, utan det är bara att dyka upp.

Årsmöten

Årsmötena i de båda föreningarna, Hålabäcks Värmeförening Ek. För. och Violgatans Samfällighetsförening, kommer båda att hållas onsdagen den 30/6 enligt utskick i brevlådorna. På grund av rådande omständigheter kommer de att hållas utomhus, vid mijlöhusen. För att kunna genomföra mötena på ett säkert sätt så önskar vi att endast en person per fastighet deltar. Tänk på att hålla avstånd och endast delta om du är symptomfri.

Vi kommer inte kunna presentera några bilder på storbild, så det är bra om ni tar med er de dokument som delats ut i brevlådorna. Informationen finns även digitalt här.