Dags att nominera ledamöter till valberedningen

På årsmötet den 29/3 ska två ledamöter i vanlig ordning väljas till föreningens valberedning. Valberedningens uppgift är att nominera kandidater till kommande års styrelse. Dessa väljs sedan genom omröstning under årsstämman.

Valberedningens ledamöter ska alltså jobba långsiktigt med en optimal sammansättning av styrelsen.

Nominera er kandidat genom att lägga ert förslag i styrelsens brevlåda i miljöhuset. Meddela gärna om ni dessutom har berättat för kandidaten att ni nominerat denne. Vi ser gärna att nominering sker så snart som möjligt, men det är möjligt att nominera ända fram till årsstämman.