Kodlås till bastun/mangelrummet

Vi har installerat ett kodlås till bastu/mangelutrymmet. För att komma in behöver man knappa in en kod. Nedan följer en enkel instruktionsbild. Tryck stjärna längst ner till vänster, därefter den 6-siffriga koden avsluta med stjärna.

Koden kommer att ändras regelbundet för att förhindra att den sprids till utomstående.

Aktuell kod finns på anslagstavlan i miljöhuset.

img001

Låset låses automatiskt efter några sekunder. För att öppna innifrån vrid vredet åt vänster enl. bif instruktion. En grön lampa lyser och låset är öppet.

img002

Styrelsen