Håll koll!

Vi vill påminna om vikten av att vi hjälper till att se till varandras hus så här i semestertider. Så här skriver Polisen i Norrbotten på sin sida:

Polisen vill uppmana dig till att vara observant i ditt närområde och notera om det förekommer okända bilar eller personer i området.

Det har förekommit på flera håll i länet att någon eller några ringer på dörren och om någon är hemma så förekommer det att man frågar om vägen eller liknande. Om ingen är hemma förekommer det att man ändrat på tomten för att kunna kontrollera om någon är hemma.

På en del platser har man lagt ut en sten framför en dörr, rullat ihop en matta eller hängt upp något för att senare komma tillbaka och se om det flyttats. Om det inte har flyttats eller tagits bort har en del blivit drabbad av inbrott. Polisen vill även uppmana till grannsamverkan och att se till varandras hus.
 
Om du observerat någon eller några okända i ditt närområde. Notera vilka bilar som personerna färdas i, gärna registreringsnummer alternativt notera hur personerna ser ut.

Polisen är tacksam för alla iakttagelser. Ring 114 14 och tipsa Polisen.

Källa: polisen.se

 

Lägesrapport 7 ventilbyte

Samtliga ventiler som skulle bytas i fastigheterna är nu bytta. Nu tar rörläggarna en välbehövlig semester och återupptar arbetet v 31. De kommer då att byta huvudventilerna i panncentralen och därefter påbörjas påfyllnaden av systemet. Det innebär att rörläggarna behöver ha tillträde till fastigheterna under vecka 32 för att kunna kontrollera att inget läcker. Därefter skall injustering ske och när det är klart så skall slutligen termostaterna monteras.

Styrelsen