Byte av in-/utgående ventiler för värmen

Bakgrund
För snart två år sedan anlitade föreningen en energikonsult för att undersöka om vi kan bli mer energieffektiva. Resultatet blev en rapport (se violgatan.se) med en rad åtgärdsförslag i olika prisnivåer.

Vid ett extra föreningsmöte i november 2013 presenterade styrelsen en förslag på åtgärd (se violgatan.se). På detta möte beslutades att samtliga till föreningen anslutna fastigheter ska byta ut ingående ventiler (injusteringsventil och kulventil) och att en VVS-konsult ska anlitas för att injustera dessa och sedan plombera dem. Detta arbete ska utföras i varje fastighet och är alltså inte frivilligt.

Varför gör vi detta?
Vi har i området problem med ojämn värmefördelning. Det innebär rent konkret att det i vissa hus är svårt att få tillräcklig värme för att det ska vara trivsamt.

Vad innebär detta?
Föreningen kommer upphandla de tjänster som behövs. Kostnaden kommer faktureras direkt mot respektive fastighetsägare. Anledningen till detta är bland annat att vi då kan utnyttja möjligheten till ROT-avdrag (i de fall det är tillämpligt). I samband med detta jobb finns det även möjlighet att låta VVS-firman byta ut radiatortermostater och -ventiler. Detta är frivilligt, men rekommendationen är att göra detta om nuvarande termostater/ventiler är äldre än ca 10 år, då de efter detta har dålig funktion vilket kan leda till för låg temperatur (dålig komfort) eller för hög temperatur (dålig ekonomi). Även detta faktureras direkt till fastighetsägaren.

Vad behöver enskild fastighetsägare göra?
I dagarna kommer ett antal blanketter distribueras i brevlådorna. Vi är tacksamma om ni skyndsamt fyller i dessa och returnerar i styrelsens brevlåda i miljöhuset. Kom ihåg att sista dagen att lämna in de ifyllda blanketterna är den 4:e maj.

Arbetet beräknas starta vecka 21. Ett schema kommer upprättas för att visa i vilken ordning arbetet kommer utföras. Det är givetvis viktigt att hantverkarna bereds tillgång till respektive hus samt att klädkammaren på nedre våning röjs så att en fri yta på ca 1,5 x 1,5 meter finns för hantverkaren att arbeta på. För att det här ska gå smidigt och inte fördyras hoppas vi på ett gott samarbete, prata gärna ihop er i längan och be grannen låsa upp i de fall ni själva inte kan vara hemma och öppna.