Arbetet under länga 8.

Arbetet med att reparera och återställa stammar under längan är klart.

Efter slutbesiktning, tillsammans med representanter för ISAB och byggföretaget, återstår en del mindre åtfärder med snickerier, plantering och arbete med plattor främst vid ingångar.

Arbetet har gått bra och allt fungerar som det ska och kommer hålla i många år framåt.

Dock stötte de på fler problem under arbetets gång och vi får räkna med en ökning på den ursprungliga kostnaden/offerten.

Vi kommer att återkomma med hur mycket den slutgiltiga kostnaden blir när allt är helt klart.

Vi skall vid framtida styrelsemöten diskutera hur vi går vidare med att kontrollera ifall fler längor har fel på stammar och avlopp.

Förhoppningsvis är problemen vid andra längor inte så omfattande och vi kanske klarar oss med spolning och mindre reparationer.

Styrelsen