Gruppavtal bredband o telefoni

Vi har idag skrivit under ett avtal med Bredbandsbolaget.

Avtalet innebär att vi f.o.m den 1:e juli erhåller en gruppanslutning av bredband med hastighet 10/1. I detta avtal ingår även telefoni. Avtalet innebär att nuvarande individuella avtal kommer att upphöra i samband med att gruppavtalet träder ikraft.

De som önskar högre hastighet, 100/10, kommer att bli debiterade 99:-/fastighet o månad för detta separat.

Månadsavgiften för telefoni ingår i gruppavtalet. Öppningsavgifter o samtalskostnader faktureras separat.

Fastigheter som inte är anslutna till bredband och telefoni kommer att behöva göra ett avrop för den tjänst eller tjänster som ni vill nyttja.

Även om alla fastigheter blir anslutna så är det naturligtvis frivilligt att använda tjänsterna. Man behöver inta ha bägge tjänsterna utan den som vill kan t.ex. välja enbart bredband.

Vi återkommer snarast med mer detaljerad info som skall delas ut till samtliga fastigheter.

Styrelsen

 

Klippning av häckar

Som vi diskuterade på årsstämman så finns det tydlig lagstiftning kring hur häckar och träd som angränsar till väg och gång- och cykelväg ska hållas. Kungsbacka kommun har publicerat en broschyr som beskriver vad lagen säger. Syftet med reglerna är givetvis att minska risken för att någon skadas i en korsning, främst då barn.

Kommunens broschyr finns att läsa/ladda ner här!

P-tillstånd

På årsstämman bestämdes att P-tillstånd ska tryckas upp och distribueras bland medlemmarna. Tillstånden distribueras nu av längrepresentanterna. Varje hushåll får två tillstånd för det egna hushållet, samt fyra tillstånd för besökande. Dessutom en plastficka för att sätta detta i vindrutan.

Tillståndet ska vara väl synligt från utsidan när bilen är parkerad inom området.

Nästa steg är att förbättra skyltningen. Precis som tidigare så är parkering endast tillåten inom markerade p-platser. Omvänt är det alltså förbjudet att parkera på övriga platser, t.ex. utmed häckar, längs garagegavlar och ”runt hörnet” på gula huset uppe vid 10:an.

Dags för städdag!

På lördag är det dags för årets första städdag. Som vanligt ses vi senast kl 10, vid miljöhusen. Längrepresentanterna (se aktuell lista här) träffas som vanligt kl 9.30 på samma plats.

Containrar finns som vanligt. Metall får absolut inte slängas i dessa! Sker detta kommer vi faktureras en sorteringsavgift.

Väl mött!

Gruppanslutning bredband

På årsmötet beslutades att föreningen ska teckna en gruppanslutning för bredband. Detta innebär att föreningen alltså tecknar ett avtal med Bredbandsbolaget att de ska leverera en bredbandsuppkoppling (10 Mbit/s i båda riktningarna, ”10/10”) till samtliga fastigheter och att kostnaden för denna tjänst kommer ingå i kvartalsavgiften. Alltså ett avtal av samma typ av som vi sedan många år har för basutbudet för TV.

Styrelsen har initierat detta arbete med leverantören. Vi återkommer med information när sådan finns. Beräknat är att leverantören behöver 1½-3 månader för att göra omställningen.