Varmvattenproblemet

Som tidigare meddelats så har vi beställt en komplett anläggning med varmvattenväxlare o värmeväxlare som skall ersätta den defekta. Anläggningen har kommit till Kungsbacka, Aderbys, och installationen kommer att påbörjas direkt efter helgerna den 7/1. Den nya anläggningen kommer att placeras intill nuvarande vilket innebär att man kan göra alla rördragningar färdiga innan man kopplar in den på vattnet resp. fjärrvärmen. Detta minimerar driftstoppet för vatten resp. fjärrvärme. Meddelande kommer att skickas ut när vi vet exakt vilken dag detta sker. Arbetet beräknas ta c:a 1 vecka men själva inkopplingen skall kunna ske under 1 dag.

Vi har varit i kontakt med Statkraft ang. innehållet i fjärrvärmevattnet. Man tillsätter Pyranin som är ett färgämne som används i hårfärgningsmedel o tvål bl.a. Det är låg koncentration och är ofarligt. Man tillsätter Amercite 65, ett medel för att driva ut syre, som inte är giftigt. Koncentrationen är 1/7000.
Man tillsätter också Perfomax som är ett PH-höjande ämne för att motverka korrossion. PH-värdet är 9 och värden mellan 9 o 10 anses som otjänligt som dricksvatten. Då fjärrvärmevattnet tränger in i varmvattnet så skall varmvattnet inte användas i matlagning, vilket man förövrigt aldrig skall. Man skall inte heller dricka det.

Det är däremot ofarligt att duscha i varmvattnet. Kallvattnet skall inte påverkas. Tvätt o diskmaskiner är kopplade till kallvattnet.

Några fåtal har påpekat att även deras kallvatten blir lätt grönfärgat. Då kallvattnet kommer direkt in i fastigheten utan att passera panncentralen kan detta bero på att den egna blandaren släpper igenom varmvatten.

Styrelsen

 

Renhållning i jul/nyår

Nu stundar en tid med högt tryck på våra miljöhus. För att underlätta för alla så kommer det som vanligt finnas en container mellan miljöhusen som är till för brännbara sopor, dock ej hushållsavfall, utan främst julklappspapper, emballage och liknande.

Renova kommer tömma hushållsavfall och matavfall (alltså gröna och bruna kärl) den 22, 26, 29 december. Därefter enligt ordinarie schema, d.v.s. måndagar och torsdagar.

Om vi hjälps åt att sortera rätt och använda den extra containern kan vi hålla en trevlig miljö i miljöhusen även under helgdagarna. Tänk också på att vi har en återvinningsstation ute på Forsvägen, där kan ni enkelt slänga t.ex. skrymmande wellpack!