Längrepresentanter

2021 års längrepresentanter är:

VIOLGATAN 1: H, I

VIOLGATAN 3: H, I

VIOLGATAN 5: H, I

VIOLGATAN 7: E, F

VIOLGATAN 9: M, N

VIOLGATAN 2: B, C

VIOLGATAN 4: H, I

VIOLGATAN 6: H, I

VIOLGATAN 8: C, D

VIOLGATAN 10: H, I