Längrepresentanter

2020 års längrepresentanter är:

VIOLGATAN 1: F, G

VIOLGATAN 3: F, G

VIOLGATAN 5: F, G

VIOLGATAN 7: C, D

VIOLGATAN 9: K, L

VIOLGATAN 2: K, A

VIOLGATAN 4: F, G

VIOLGATAN 6: F, G

VIOLGATAN 8: A, B

VIOLGATAN 10: F, G