Längrepresentanter

2018 års längrepresentanter är:

VIOLGATAN 1: B, C

VIOLGATAN 3: B, C

VIOLGATAN 5: B, C

VIOLGATAN 7: L, M

VIOLGATAN 9: E, F

 

VIOLGATAN 2: F, G

VIOLGATAN 4: B, C

VIOLGATAN 6: B, C

VIOLGATAN 8: I, K

VIOLGATAN 10: B, C