Längrepresentanter

2019 års längrepresentanter är:

VIOLGATAN 1: D, E

VIOLGATAN 3: D, E

VIOLGATAN 5: D, E

VIOLGATAN 7: A, B

VIOLGATAN 9: G, I

 

VIOLGATAN 2: H, I

VIOLGATAN 4: D, E

VIOLGATAN 6: D, E

VIOLGATAN 8: L, M

VIOLGATAN 10: D, E