Garage.

Styrelsen har observerat en markant och ovanlig ökning av elförbrukningen från garagen på ojämna nummer.

Det skiljer väldigt mycket från tidigare räkningar och innebär en större kostnad till en ansträngd ekonomi.

Vi påminner IGEN att det är förbjudet att ladda elbil eller annan användning av elen i garagen.

Elanläggningen i garagen är föråldrad och klarar inte av stora strömningar, vid jämna nummer började det, för några år sedan, brinna för att en elbil laddades.

Styrelsen kommer att utföra slumpmässiga kontroller i garagen framöver.

OCH vi påminner att enligt våra stadgar får garagen, på grund av brandsäkerhet, bara användas för att parkera bil och inte som förråd.

Mvh Styrelsen

Årsmöte 2024

Onsdagen den 27 mars klockan 19 håller vi årsmöte för samfälligheten i Hålabäcksskolans aula.

Hoppas på god uppslutning då vi alltid diskuterar viktiga frågor om samfällighetens framtid och utveckling.

Mvh Styrelsen

ÄNDRAD ORDNING

På grund av de väderförhållanden som rått senaste tiden har ISAB inte kunnat fortskrida enligt planen med inspektionerna.

De har idag börjat med länga 6 och följer ordningen vi tidigare uppgivit på hemsidan.

Länga 10 kommer inspekteras sist.

Styrelsen

ISAB filmar under resterande längor.

Torsdag & Fredag / länga med start 18/1 och avslutar 15/3.

ISAB Rörinfodring Väst AB kommer att utföra arbeten på beställning av Violgatans Samfällighetsförening.

Ett beslut har tagits om att få filmat dagvattensystemet på samtliga huslängor som tillhör Violgatans Samfällighetsförening. Arbetet och de åtgärder som utfördes på Violgatan 8 ligger som grund. Vi kommer planera för två dagar / huslänga. Var uppmärksamma på eventuella slangar samt utrustning i och runt era uteplatser under arbetets gång.

Violgatan 10 18-19 Jan

Violgatan 6 25-26 Jan

Violgatan 4 1-2 Feb

Violgatan 2 8-9 Feb

Violgatan 1 15-16 Feb

Violgatan 3 22-23 Feb

Violgatan 5 29 Feb 1 Mars

Violgatan 7 7-8 Mars

Violgatan 9 14-15 Mars

Mvh Styrelsen