Årsmöten

Årsmötena i de båda föreningarna, Hålabäcks Värmeförening Ek. För. och Violgatans Samfällighetsförening, kommer båda att hållas onsdagen den 30/6 enligt utskick i brevlådorna. På grund av rådande omständigheter kommer de att hållas utomhus, vid mijlöhusen. För att kunna genomföra mötena på ett säkert sätt så önskar vi att endast en person per fastighet deltar. Tänk på att hålla avstånd och endast delta om du är symptomfri.

Vi kommer inte kunna presentera några bilder på storbild, så det är bra om ni tar med er de dokument som delats ut i brevlådorna. Informationen finns även digitalt här.

Kommande kvartalsavgifter

Då vi som tidigare meddelats inte kommer kunna hålla årsstämma innan nästa kvartalsavgift ska betalas in, har styrelsen beslutat att avgiften för kvartal två blir densamma som för tidigare kvartal d.v.s. 7000 kronor. Efter att årsstämman fastställt beloppet på kommande kvartalsavgifter kommer meddelande om detta.

Läs mer om hur kvartalsavgiften betalas här.

Vårstädning

Årets vårstädning sker den 17/4. Vi ses som vanligt vid miljöhusen kl 9.30 och gör tillsammans fint i vårt område.

Tänk på att följa myndigheternas rekommendationer under dagen, t.ex. när det gäller att hålla avstånd och att avstå från att delta om ni inte är helt friska!

Sophämtning jul/nyår

Som ni säkert vet hämtar Ragn-Sells våra brännbara sopor måndagar och torsdagar. Under jul- och nyårsveckorna ändras detta i någon mån. För att minska effekten av detta ber vi er att slänga så mycket hushållssopor som möjligt före tömningen den 22/12. Därefter är nästa tömning först den 27/12. Samma gäller för nyår, försök få med så mycket som möjligt i tömningen den 29/12, då följande tömning sker först efter nyårshelgen (4/1). Det finns ingen annan än vi själva som städar i miljöhusen, men hjälps vi åt så kan vi hålla ordning även under denna period.

Vi kommer som vanligt beställa en extra container (23/12-4/1). Denna är i första hand till för kartonger och omslagspapper som hör julen till, men blir det fullt i miljöhuset går det bra att även slänga hushållssopor där. Använd i första hand miljöhuset, då sopor som slängs i containern kommer ligga där och lukta ända till den 4/1. Containern är inte tänkt att användas för att göra sig av med allmänt skräp, utan där hänvisar vi till återvinningscentralen.

Soptömning i december sker alltså (dag): 20, 22, 27, 29. Ingen tömning på nyårsafton, därefter enligt ordinarie schema (måndag/torsdag) med start den fjärde januari.

Tack för hjälpen!

Angående grushögen

Vi har fått några frågor gällande grushögen som placerats mellan jämna nummers garagelänga och nedre parkeringen. Det är kommunal mark, och företaget Farmartjänst har fått kommunens tillstånd att anlägga en plats för att deras fordon som halkbekämpar i närområdet ska kunna fyllas på. Vår förening är en av Farmartjänsts kunder.

Varning för bluffsamtal!

Idag på morgonen har boende i området blivit uppringda av en person som säger sig haf fått i uppdrag att spola rören. De säger sig ha fått i uppdrag av föreningen att göra jobbat och vill ha tillträde till bostaden.

Föreningen har INTE beställt ett sådant jobb och vi uppmanar er att ALDRIG släppa in okända personer i era hem. Föreningen kommer ALLTID att informera i förväg om ett arbete behöver utföras i era bostäder.

Höststädning

Årets höststädning är den 14/11.

Givetvis uppmanar vi personer som tillhör riskgrupper eller som inte är helt friska att avstå från att delta.

Längrepresentanterna träffas som vanligt 9.30, övriga kan börja städa respektive område direkt, så undviker vi en stor folksamling vid miljöhusen.