Kallelse till extra föreningsstämma

Det har blivit dags att likvidera den gamla ekonomiska föreningen.

För att genomföra detta på rätt sätt behöver vi kalla våra medlemmar till en extra föreningsstämma.

Den kommer att ta plats utanför panncentralen 22-11-29 18:30

KALLELSE
Medlemmarna i Hålabäcks Värmeförening Ek. för. (749400-1089) i likvidation kallas härmed
till extra föreningsstämma.
Dag och tid: 2022-11-29 klockan 18:30
Plats: Utanför panncentralen
Ärenden:

 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av justerare
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om godkännande av likvidatorns slutredovisning och
  beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn.
  Enligt likvidatorns slutredovisning finns inga tillgångar att skifta ut.
 7. Stämmans avslutande
  Medlemmarna som så önskar kan få kopia av senaste årsredovisningen samt likvidatorns
  slutredovisning skickat till sig mejlar detta till styrelsen.
  2022-11-15
  Niklas Nygårds, Likvidator

Städdagen

På städdagen på lördag föreslår styrelsen att alla som skall vara med på städningen samlas uppe vid miljöhusen klockan 10.

Styrelsen har information att delge och kan svara på några frågor om sådana finns.

Hoppas vi ses på lördag och tillsammans gör vi fint i vårt område.

KONTAKT MED STYRELSEN

ALL KONTAKT MED STYRELSEN SKER VIA MAIL.

Vill man som boende ha kontakt med styrelsen gällande något som rör vår samfällighet är det via mailen på hemsidan.

Jag har under de senaste månaderna märkt en kraftig ökning av samtal till min bror (eftersom jag på grund av mitt jobb inte finns listad med telefonnummer) och det är inte hans uppgift att svara på samtal som rör vår samfällighet.

Alla i styrelsen har heltidsjobb som vi sköter dagligdags och styrelsearbetet är vår bisyssla.

Vi försöker att svara på mailen så snabbt som möjligt.

Om någon har problem med hur man mailar, be en granne eller släkting om hjälp.

Ett undantag är naturligtvis om det börjar brinna i området eller något annat allvarligt händer.

Det har dock inte varit fallen då kontakt skett via telefon.

Mvh Johan Ordförande

Laddning av el- och hybridfordon i området

Styrelsen skrev för ett tag sen om ökat intresse för att kunna ladda elfordon i området.

Vi tror att det kan göra vårt område mer attraktivt då eldrivna fordon oundvikligen tillhör framtiden.

Dock har intresset för att ingå i arbetsgruppen, som skall ta fram offerter och planera för plats för stolpar osv, varit lågt.

Hittills har vi bara fått EN intressent.

Därför vänder vi oss till våra boende igen, finns det några som vill vara med och framtidssäkra vårt område?

Svar till styrelsens mail.

DÖRR TILL MILJÖRUM

Styrelsen är medvetna om problemet med låset till miljörummet med hushållssopor.

Vi har på kort sikt kontaktat ett låsföretag som skall renovera låset.

På lite längre sikt har vi begärt offert för nya dörrar till miljöhusen och nya lås.

Vi hoppas på en snabb lösning på problemet.

HÖSTSTÄDNING

Årets höststädning sker den 12 november.

Längrepresentanterna ses som vanligt vid miljöhusen kl 9.30

Alla andra är redo klockan 10 och sen gör vi tillsammans fint i vårt område.

Hoppas vi ses.

ARBETE UNDER 8 ans LÄNGA.

Som vi informerade på årsmötet har vi problem med de rör som ligger under 8 ans länga,

Marken har vid flera hus sjunkit oroväckande och vi har tack vare att en firma filmat nere i rören konstaterat att det är brott på flera rör, stopp i stuprör och vatten rinner rätt ut i marken.

Vi har tagit in offerter från flera stora företag men de har svårt att beräkna en exakt kostnad på grund av att det är stopp på flera ställen i rören och de kan inte filma ordentligt.

Vi har idag beslutat att låta ett av företagen påbörja arbetet med att gräva upp marken, på fram och baksidan, av ett hus på 8an för att komma åt att spola och filma rören och ge oss ett bättre kostnadsförslag.

Tyvärr innebär det att de måste plocka bort, och givetvis återställa, eventuellt altanplank på baksidan

Vi kommer att informera den boende som drabbas av grävandet snarast.

Tyvärr är det så att företaget även filmade på två andra längor och upptäckte liknande problem, så troligen kommer fler liknande arbeten behöva utföras i framtiden.

Vi kommer att informera om hur arbetet fortlöper.

FAKTURA FRÅN SAMFÄLLIGHETEN

Idag har vår kassör skickat faktura för betalning av avgiften via mail.

De har gått till de mailadresser ni uppgav till längrepresentanterna.

Mailens avsändare är FAKTURA-NO-REPLY@FORTNOX.SE

Detta är inget konstigt utan skall vara så.

Avsändaren skriver INTE någon text utan automatgenererar en PDF.

Ber er också kontrollera eventuella skräppost/spamfilter ifall ni inte fått mailet.

Om ni inte fått mailet hör av er via styrelsens mail.

Med andra ord så LITA på mailet.

//Styrelsen

SKÄRPNING I MILJÖRUMMEN

En fylld sopsäck med målarfärg, metall, frigolit, matrester, snabbmatskartonger sorteras INTE genom att slänga denna i hushållssoporna!

Miljöhusen är samfällighetens ansvar (styrelsen) och kan till slut leda till att vi får betala felsorteringsavgifter.

Om DU inte vet hur skall sortera avfall kontakta styrelsen så hjälper vi till eller fråga en granne.

Midsommarfirande på ängen

”Vi är några familjer som tänker fira midsommar tillsammans.

Hoppas ni vill vara med, ta med era nära och kära”

Plats: Ängen Violgatan (Vid fotbollsplanen)

Tid: 12:00

”Vi klär midsommarstången, dansar och leker lekar”

Lunchkorg/dryck mm tas med om så önskas.

Ingen föranmälan krävs.

Välkomna önskar familjen Wettergren mfl

Frågor? Kom förbi familjen Wettergren på 7i