FAKTURA För kvartal 1 2023

Fakturan skickades via e-post idag till de adresser ni uppgett.

Om ni inte fått den kontrollera först skräpposten.

Ifall den inte kommit kontakta styrelsen via vår e-postbrevlåda.

God fortsättning önskar styrelsen

Arbete på länga 6

Den 2/1 påbörjar länga 6 arbetet med att byta sina gamla slipers på baksidan till nya stöd.

Det är husen 6c- 6h som byter. Arbetet kommer ta mellan en och två veckor och kommer påverka 4ans gångväg till husen.

Styrelsen ber er som måste köra in saker att köra lugnt i de andra längorna under tiden som arbetet pågår.

Under arbetet kommer man att ha en container för avfallet nere på parkeringen utanför 2ans länga.

Det kommer även att stå en byssja vid miljöhusen, under tiden de arbetar här.

Gott nytt år önskar styrelsen

Kallelse till extra föreningsstämma

Det har blivit dags att likvidera den gamla ekonomiska föreningen.

För att genomföra detta på rätt sätt behöver vi kalla våra medlemmar till en extra föreningsstämma.

Den kommer att ta plats utanför panncentralen 22-11-29 18:30

KALLELSE
Medlemmarna i Hålabäcks Värmeförening Ek. för. (749400-1089) i likvidation kallas härmed
till extra föreningsstämma.
Dag och tid: 2022-11-29 klockan 18:30
Plats: Utanför panncentralen
Ärenden:

 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av justerare
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om godkännande av likvidatorns slutredovisning och
  beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn.
  Enligt likvidatorns slutredovisning finns inga tillgångar att skifta ut.
 7. Stämmans avslutande
  Medlemmarna som så önskar kan få kopia av senaste årsredovisningen samt likvidatorns
  slutredovisning skickat till sig mejlar detta till styrelsen.
  2022-11-15
  Niklas Nygårds, Likvidator

Städdagen

På städdagen på lördag föreslår styrelsen att alla som skall vara med på städningen samlas uppe vid miljöhusen klockan 10.

Styrelsen har information att delge och kan svara på några frågor om sådana finns.

Hoppas vi ses på lördag och tillsammans gör vi fint i vårt område.

KONTAKT MED STYRELSEN

ALL KONTAKT MED STYRELSEN SKER VIA MAIL.

Vill man som boende ha kontakt med styrelsen gällande något som rör vår samfällighet är det via mailen på hemsidan.

Jag har under de senaste månaderna märkt en kraftig ökning av samtal till min bror (eftersom jag på grund av mitt jobb inte finns listad med telefonnummer) och det är inte hans uppgift att svara på samtal som rör vår samfällighet.

Alla i styrelsen har heltidsjobb som vi sköter dagligdags och styrelsearbetet är vår bisyssla.

Vi försöker att svara på mailen så snabbt som möjligt.

Om någon har problem med hur man mailar, be en granne eller släkting om hjälp.

Ett undantag är naturligtvis om det börjar brinna i området eller något annat allvarligt händer.

Det har dock inte varit fallen då kontakt skett via telefon.

Mvh Johan Ordförande

Laddning av el- och hybridfordon i området

Styrelsen skrev för ett tag sen om ökat intresse för att kunna ladda elfordon i området.

Vi tror att det kan göra vårt område mer attraktivt då eldrivna fordon oundvikligen tillhör framtiden.

Dock har intresset för att ingå i arbetsgruppen, som skall ta fram offerter och planera för plats för stolpar osv, varit lågt.

Hittills har vi bara fått EN intressent.

Därför vänder vi oss till våra boende igen, finns det några som vill vara med och framtidssäkra vårt område?

Svar till styrelsens mail.

DÖRR TILL MILJÖRUM

Styrelsen är medvetna om problemet med låset till miljörummet med hushållssopor.

Vi har på kort sikt kontaktat ett låsföretag som skall renovera låset.

På lite längre sikt har vi begärt offert för nya dörrar till miljöhusen och nya lås.

Vi hoppas på en snabb lösning på problemet.

HÖSTSTÄDNING

Årets höststädning sker den 12 november.

Längrepresentanterna ses som vanligt vid miljöhusen kl 9.30

Alla andra är redo klockan 10 och sen gör vi tillsammans fint i vårt område.

Hoppas vi ses.