Sophämtning jul/nyår

Som ni säkert vet hämtar Ragn-Sells våra brännbara sopor måndagar och torsdagar. Under jul- och nyårsveckorna ändras detta i någon mån. För att minska effekten av detta ber vi er att slänga så mycket hushållssopor som möjligt före tömningen den 22/12. Därefter är nästa tömning först den 27/12. Samma gäller för nyår, försök få med så mycket som möjligt i tömningen den 29/12, då följande tömning sker först efter nyårshelgen (4/1). Det finns ingen annan än vi själva som städar i miljöhusen, men hjälps vi åt så kan vi hålla ordning även under denna period.

Vi kommer som vanligt beställa en extra container (23/12-4/1). Denna är i första hand till för kartonger och omslagspapper som hör julen till, men blir det fullt i miljöhuset går det bra att även slänga hushållssopor där. Använd i första hand miljöhuset, då sopor som slängs i containern kommer ligga där och lukta ända till den 4/1. Containern är inte tänkt att användas för att göra sig av med allmänt skräp, utan där hänvisar vi till återvinningscentralen.

Soptömning i december sker alltså (dag): 20, 22, 27, 29. Ingen tömning på nyårsafton, därefter enligt ordinarie schema (måndag/torsdag) med start den fjärde januari.

Tack för hjälpen!

Angående grushögen

Vi har fått några frågor gällande grushögen som placerats mellan jämna nummers garagelänga och nedre parkeringen. Det är kommunal mark, och företaget Farmartjänst har fått kommunens tillstånd att anlägga en plats för att deras fordon som halkbekämpar i närområdet ska kunna fyllas på. Vår förening är en av Farmartjänsts kunder.

Varning för bluffsamtal!

Idag på morgonen har boende i området blivit uppringda av en person som säger sig haf fått i uppdrag att spola rören. De säger sig ha fått i uppdrag av föreningen att göra jobbat och vill ha tillträde till bostaden.

Föreningen har INTE beställt ett sådant jobb och vi uppmanar er att ALDRIG släppa in okända personer i era hem. Föreningen kommer ALLTID att informera i förväg om ett arbete behöver utföras i era bostäder.

Höststädning

Årets höststädning är den 14/11.

Givetvis uppmanar vi personer som tillhör riskgrupper eller som inte är helt friska att avstå från att delta.

Längrepresentanterna träffas som vanligt 9.30, övriga kan börja städa respektive område direkt, så undviker vi en stor folksamling vid miljöhusen.

Städdag Backsippegatan

Vi har fått ett meddelande från styrelsen på Backsippegatan som ber oss att parkera en bit från planteringen mot atriumhusen under lördagen. Detta för att de lättare skall kunna rensa planteringen. Undvik alltså att parkera ner mot deras område, så blir det enklare för dem att göra höstfint!

Inbrott i området!

Tyvärr har vi idag haft inbrott i ett hus i området, vid 9-10 tiden på förmiddagen. Detta skedde genom att köksfönstret bröts upp med kofot. Det finns uppgifter om att en kvinna i 30-årsåldern kan ha något med brottet att göra. Om ni gjort några observationer vänligen kontakta polisen på 114 14.

Det är en trist påminnelse om att den mörka årstiden närmar sig, en tid på året då vi vet att antalet inbrott går upp. Tänk på att tända upp utebelysning och undvika att ge tjuvar tillfälle att arbeta ostörda i skydd av häckar och buskar.

Grannsamverkan handlar ju delvis om att vi hjälps åt att hålla koll på vilka som rör sig i området. Detta kan vi göra genom att vänligt byta några ord med personer som rör sig i området och som vi tycker utmärker sig. Ofta kan man hjälpa någon tillrätta, och har personen oärliga avsikter kommer han eller hon sannolikt känna sig obekväm och avlägsna sig.

Övergång till nya föreningen

Den första juli tar vi ta ett viktigt kliv in i den nya föreningen. Från och med då flyttar vi över den löpande ekonomin, från den gamla till den nya föreningen. Det innebär att kvartalsavgift från och med då ska betalas in till den nya föreningen. I praktiken blir det dock liten skillnad för medlemmarna då bankgironumret är detsamma, enda skillnaden är att betalningsmottagarens namn är Violgatans Samfällighetsförening. Läs mer här.

Det här är en viktig milstolpe då vi nu är en samfällighetsförening och kan börja fondera medel utan att drabbas av beskattning.

Bevattningsförbud råder

Som väntat har kommunen infört bevattningsförbud. Det innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare.
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
  • att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera

Vi ber våra medlemmar att respektera förbudet. Läs mer på kommunens hemsida.