Ibland går det fort…

Tidigare i veckan skrev vi att asfalteringen av gångarna mellan jämna nummer skulle försenas något. Vi blev därför något förvånade när vi i morse kunde konstatera att arbetet drog igång.

Påminner igen om att se över växtlighet som kan hindra arbetet.

Uppdatering asfaltering av gångarna, jämna nummer

Vi har tidigare kommunicerat att kommunen planerat att påbörja asfalteringen av gångarna på jämna nummer vecka 33. Detta arbete kommer försenas då vi behöver komma överens med kommunen om hur brunnarna i gångarna ska hanteras. Vi återkommer när vi har besked om startdatum, det bör ske inom några veckor.

Påminner också om att alla behöver se över häckar och annan grönska som inte får sticka utanför tomtgräns, då det hindrar asfalteringen.

Styrelsens kommentar, avslutad förrättning

I fredags bör alla fastighetsägare i området fått brev från Lanmäteriet, i form av ”Underrättelse om avslutad förrättning”.

Styrelsens bedömning är att beslutet i stort fattas på samma grunder och med samma innehåll som det utkast som diskuterades på sammanträdet den 13/5, och med hänsyn till de kommentarer som framkom då.

Den enskilt största diskussionspunkten på sammanträdet den 13/5 handlade om gavelstegarna. Som framgår i anläggningsbeslutet i aktbilaga PR2 kommer stegarna inte att ingå i gemensamhetsanläggningen. Det är viktigt att förstå att beslutet är taget i enlighet med anläggningslagen, och inte baseras på åsikter från boende i området eller tjänstemän på Lantmäteriet. Beslutet har heller ingen praktisk påverkan på de existerande stegarna, rent juridiskt ändras inget från hur det alltid varit. Det är dock uppenbart att det finns flera olika åsikter i ämnet, och dessa behöver uppenbarligen diskuteras vidare.

Nu väntar vi på att beslutet ska vinna laga kraft. Därefter är det dags att bilda en förening, vars styrelse, får i uppdrag att förvalta den nya gemensamhetsanläggningen.

Vänligen
Styrelsen

Varning för bedrägerier!

Under dagen har boende i området blivit uppringda av en person som uppger att de ska justera ventilationen i området. Vi vill göra er uppmärksamma på att det inte finns några sådana arbeten inplanerade. Vi kommer alltid att informera i förväg om något dylikt blir aktuellt. Släpp aldrig in personer i era hus, om ni inte är säkra på vilka de är och varför de behöver tillträde till ert hus!

Läs mer om olika typer av bedrägerier och om hur ni kan skydda er mot dem på Polisens hemsida.

Torrt i markerna

Vi vill påminna om att det är torrt i markerna just nu. Därtill har den pågående pollineringen från aspar i området skapat stora ansamlingar av ”ludd”. Under en händelse i området antändes detta ludd (sannolikt genom barns nyfikenhet och oförsiktighet) och eldslågor spred sig längs en häck. Vi vill uppmana till extra försiktighet och vaksamhet vid t ex grillning och påtala var och ens ansvar.

Vänligen

Styrelsen

Angående bredbandet

Vi får ingen entydig bild av statusen på bredbandet i vårt område. För många fungerar det bättre sedan i fredags, för andra är det ungefär samma och för ytterligare andra varierar det från dag till dag. Från styrelsen kommer vi fortsätta att bevaka utvecklingen och ha fortsatta kontakter med Telenor om så behövs.

Tyvärr är det svårt att företräda enskilda medlemmar som har problem (Telenor anför bl.a. GDPR som skäl), så vi uppmanar alla som inte är nöjda med sitt bredband att själva göra en felanmälan till Telenor. Ni kan vara helt säkra på att de kommer fråga om ni testat med kabel direkt från modemet i klädkammaren, så testa detta innan.

Ett tips för er som från början fick en router från Telenor, är att påtala att den är gammal och behöver bytas ut/fungerar dåligt. Ni kan då erbjudas en ny som fungerar även för 5 GHz-bandet, något som för många ger högre trådlös hastighet i våra hus.

Dela gärna med er av tips och idéer till oss andra genom att lämna en kommentar på detta inlägg.

Status bredbandet

Efter kontakter med Telenor idag har vi fått konstaterat att felet är större än här på Violgatan, och att man jobbar på det från och med idag. Vi kan nog räkna med att det tar några dagar för dem att få ordning på det hela.

Passar på att tacka för all feedback vi fick på gårdagens fråga, har underlättat mycket i dialogen med Telenor.

Trevlig helg! 🙂