Inbrott Backsippegatan

Natten till idag har våra grannar på Backsippegatan haft inbrott i flera garage. I anslutning till detta har en del trädgårdsredskap hittats. Det finns anledning att tro att dessa redskap tillgripits på Violgatan. Det är olika klippverktyg så som häcksax, sekatör och grensax. Dessa kan återfås mot beskrivning. Vi uppmanar alla att se över sina garage och förråd för att se om något saknas, och höra av sig till styrelsen om så är fallet.

Vi påminner också om vikten av att hålla garageportar stängda och att inte förvara värdefulla ting däri.

Containern

Imorgon är det städdag. Vi har beställt en container för trädgårdsavfall och liknande. Vi får absolut inte slänga metall i den, då åker vi på en sorteringsavgift på ett antal tusenlappar.

Ses imorgon!

Takspring

Vi har noterat att barn hemmahörande i området vid flera tillfällen har lekt på taken till garagelängorna på jämna nummer och på miljöhusen. Det är inte lämpligt av flera skäl, och vi är därför tacksamma om vi hjälps åt och talar med våra barn om detta.

Ang. vårstädningen

Vi avser genomföra vårstädningen den 18/4 som tidigare meddelats, eftersom vi är utomhus med goda möjligheter till social distansering.

Givetvis uppmanar vi personer som tillhör riskgrupper eller som inte är helt friska att avstå från att delta.

Längrepresentanterna träffas som vanligt 9.30, övriga kan börja städa respektive område direkt, så undviker vi en stor folksamling vid miljöhusen.

Väl mött!

Viktig information ang. årsmöten

Som vi indikerade redan i kallelsen så gör rådande omständigheter att vi inte kan hålla årsmöte i vanlig ordning.

Under ett extra styrelsemöte i kväll har styrelsen beslutat att årsmöte kommer hållas måndagen den 30/3, i Kolla områdeslokal i enlighet med kallelsen. Detta för att uppfylla stadgar och formalia. Dagordningen kommer att justeras till att enbart omfatta de punkter som krävs för detta, t.ex. frågan gällande styrelsens ansvarsfrihet och val av en suppleant. Vi tror att mötet därför borde kunna hållas på cirka 10-15 minuter. De diskussionspunkter som nämndes i kallelsen kommer alltså inte diskuteras i detta möte, utan hanteras vid en extra stämma vid ett senare tillfälle, om behov finns. Detsamma gäller punkten ”Övriga frågor” som även den utgår. Inga motioner har inkommit.

Vi uppmanar medlemmar som tillhör riskgrupper att inte delta i mötet. Vi önskar också att den som inte känner sig helt frisk avstår från att delta. Det går bra att ge en fullmakt att rösta till annan medlem (behöver ej ges till annan person i samma hushåll då endast en röst per fastighet ges).

Ovan gäller årsmötena för både Hålabäcks Värmeförening och Violgatans Samfällighetsförening. När protokollen från mötena justerats kommer de att distribueras i era brevlådor samt publiceras på violgatan.se

Det känns tråkigt att inte kunna hålla årsmöte i vanlig ordning, men vi tror att detta är rätt beslut att fatta i det läge samhället befinner sig i just nu.

Styrelsen

Nu hjälps vi åt!

Som alla vet så befinner vi oss i en mycket ovanlig situation. Vi vill uppmuntra alla att stötta varandra i dessa tider. Detta kan till exempel ske genom att hjälpa grannar som tillhör riskgrupper att handla, så att dessa slipper exponera sig för smitta. Även andra ärenden som att gå med sopor och återvinning och att hålla koll på varandra helt enkelt. Gemensamma initiativ och idéer kan ni dela med er av i kommentarsfältet.

Ta hand om varandra!