Asfaltering av gångar vid jämna nummer

Vi har nu fått besked från Kungsbacka kommun/Teknik ang. asfaltering av gångarna mellan fastigheterna på jämna nummer. Arbetet kommer att påbörjas vecka 33. Arbete innebär att asfalten rivs upp, dagvattenbrunnar justeras och att därefter asfalteras på nytt. Vi återkommer med ytterligare info. i god tid före arbetets början.

Styrelsen

Dags att nominera!

Nu söker vi nya medlemmar till styrelsen.  Valberedningens uppgift är att nominera kandidater till kommande års styrelse. Dessa väljs sedan genom omröstning under årsstämman. Valberedningens ledamöter ska alltså jobba långsiktigt med en optimal sammansättning av styrelsen.

Era nomineringar lämnar ni direkt till valberedelsen; Linda på 6B eller Åke på 6D. Det går givetvis också att lämna era skriftliga nomineringar i styrelsens brevlåda i miljöhuset så ser vi till att de når Valberedningen. Meddela gärna om ni dessutom har berättat för kandidaten att ni nominerat denne. Vi ser gärna att nominering sker så snart som möjligt.

Årsmöte – ny lokal

Årsmötet hålls i år den 25/3 kl 19. Då Hålabäcksskolan är under renovering, kommer mötet istället hållas på Protonen, det som tidigare hette Hålabäcks Fritidsgård/Områdeslokal. Adressen är Blomstergatan 2.

Mer information följer här på hemsidan.

Laddning av el o laddhybridbilar

Det börjar bli allt vanligare med s.k elbilar som behöver laddas. Vi vill göra er uppmärksamma på att våra eluttag i garagen inte är dimensionerade eller tillräckligt säkrade för ”elbilsladdning”. Det är absolut förbjudet att ansluta elbilsladdare till vägguttagen i garagen. Brandrisken är stor vid överhettning. Styrelsen håller på och tittar på alternativ för elbilsladdning. Vi återkommer med förslag.

Styrelsen

Renhållning jul & nyår

Som ni vet töms hushållssopor inkl. bruna kärl normalt på måndagar och torsdagar. Eftersom jul- och nyårsafton i år infaller på måndagar, kommer kärlen istället att tömmas på söndagen före, alltså 23/12 resp. 30/12. Vi vill därför uppmana er att passa på att tömma soporna inför söndagen, så att så mycket som möjligt kommer med då, eftersom tömningscykeln alltså förlängs med en dag inför torsdagen.

Som vanligt kommer vi beställa en container för julklappspapper, kartong och dylikt. I denna får ni inte slänga hushållssopor, metall eller annat skrot.

Smitväg

I samband med det arbete som kommunen utför på Gullvive-, Dalie- och Fyrklövergatan har vi uppmärksammats på att trafikanter som ska till dessa adresser har använt vägen förbi Violgatans jämna nummer och vidare ut på gång-/cykelvägen som smitväg till dessa gator. Detta har då resulterat i ökad trafik på Violgatan.

Vi har varit i kontakt med kommunen som lovat att omgående sätta upp hinder för att denna trafik ska upphöra. Gör oss gärna uppmärksamma på om problemet trots detta kvarstår eller andra problem uppstår.

Trygg i Hålabäck – enkät

Vi slår gärna ett slag för kommunens initiativ ”Trygg i Hålabäck”. Det är ett initiativ för att, tillsammans med de boende i Hålabäck, se över trafiksäkerhet, trygghet och möjligheter kring olika mötesplatser.

Mer information och länk till en enkät finns på kommunens hemsida. Där kan man även anmäla sig till ett dialogmöte. Sista anmälningsdag var igår, men är någon intresserad och snabb så går det säkert att anmäla sig i efterhand!