Ombildning av förening – dags för sammanträde

Som vi informerade om på årsmötet, så har vi nu kommit så långt i processen att ombilda föreningen att det är dags för Lantmäteriet att genomföra ett sammanträde. Lantmäteriet komma kalla samtliga fastighetsägare till detta genom brev. Det är viktigt att ni tar del av informationen i brevet och följer instruktionen för att bekräfta mottagandet och er närvaro. Kallelsen kommer ut inom cirka en vecka.

Kallelsen innehåller givetvis även agendan för kvällen. Sammanträdet kommer hållas den 13/5 kl 18.00 i Kolla områdeslokal. Vägbeskrivning finns i kallelsen.

Asfaltering av gångar vid jämna nummer

Vi har nu fått besked från Kungsbacka kommun/Teknik ang. asfaltering av gångarna mellan fastigheterna på jämna nummer. Arbetet kommer att påbörjas vecka 33. Arbete innebär att asfalten rivs upp, dagvattenbrunnar justeras och att därefter asfalteras på nytt. Vi återkommer med ytterligare info. i god tid före arbetets början.

Styrelsen

Dags att nominera!

Nu söker vi nya medlemmar till styrelsen.  Valberedningens uppgift är att nominera kandidater till kommande års styrelse. Dessa väljs sedan genom omröstning under årsstämman. Valberedningens ledamöter ska alltså jobba långsiktigt med en optimal sammansättning av styrelsen.

Era nomineringar lämnar ni direkt till valberedelsen; Linda på 6B eller Åke på 6D. Det går givetvis också att lämna era skriftliga nomineringar i styrelsens brevlåda i miljöhuset så ser vi till att de når Valberedningen. Meddela gärna om ni dessutom har berättat för kandidaten att ni nominerat denne. Vi ser gärna att nominering sker så snart som möjligt.

Årsmöte – ny lokal

Årsmötet hålls i år den 25/3 kl 19. Då Hålabäcksskolan är under renovering, kommer mötet istället hållas på Protonen, det som tidigare hette Hålabäcks Fritidsgård/Områdeslokal. Adressen är Blomstergatan 2.

Mer information följer här på hemsidan.

Laddning av el o laddhybridbilar

Det börjar bli allt vanligare med s.k elbilar som behöver laddas. Vi vill göra er uppmärksamma på att våra eluttag i garagen inte är dimensionerade eller tillräckligt säkrade för ”elbilsladdning”. Det är absolut förbjudet att ansluta elbilsladdare till vägguttagen i garagen. Brandrisken är stor vid överhettning. Styrelsen håller på och tittar på alternativ för elbilsladdning. Vi återkommer med förslag.

Styrelsen

Renhållning jul & nyår

Som ni vet töms hushållssopor inkl. bruna kärl normalt på måndagar och torsdagar. Eftersom jul- och nyårsafton i år infaller på måndagar, kommer kärlen istället att tömmas på söndagen före, alltså 23/12 resp. 30/12. Vi vill därför uppmana er att passa på att tömma soporna inför söndagen, så att så mycket som möjligt kommer med då, eftersom tömningscykeln alltså förlängs med en dag inför torsdagen.

Som vanligt kommer vi beställa en container för julklappspapper, kartong och dylikt. I denna får ni inte slänga hushållssopor, metall eller annat skrot.