KONTAKT MED STYRELSEN

ALL KONTAKT MED STYRELSEN SKER VIA MAIL.

Vill man som boende ha kontakt med styrelsen gällande något som rör vår samfällighet är det via mailen på hemsidan.

Jag har under de senaste månaderna märkt en kraftig ökning av samtal till min bror (eftersom jag på grund av mitt jobb inte finns listad med telefonnummer) och det är inte hans uppgift att svara på samtal som rör vår samfällighet.

Alla i styrelsen har heltidsjobb som vi sköter dagligdags och styrelsearbetet är vår bisyssla.

Vi försöker att svara på mailen så snabbt som möjligt.

Om någon har problem med hur man mailar, be en granne eller släkting om hjälp.

Ett undantag är naturligtvis om det börjar brinna i området eller något annat allvarligt händer.

Det har dock inte varit fallen då kontakt skett via telefon.

Mvh Johan Ordförande

Laddning av el- och hybridfordon i området

Styrelsen skrev för ett tag sen om ökat intresse för att kunna ladda elfordon i området.

Vi tror att det kan göra vårt område mer attraktivt då eldrivna fordon oundvikligen tillhör framtiden.

Dock har intresset för att ingå i arbetsgruppen, som skall ta fram offerter och planera för plats för stolpar osv, varit lågt.

Hittills har vi bara fått EN intressent.

Därför vänder vi oss till våra boende igen, finns det några som vill vara med och framtidssäkra vårt område?

Svar till styrelsens mail.

DÖRR TILL MILJÖRUM

Styrelsen är medvetna om problemet med låset till miljörummet med hushållssopor.

Vi har på kort sikt kontaktat ett låsföretag som skall renovera låset.

På lite längre sikt har vi begärt offert för nya dörrar till miljöhusen och nya lås.

Vi hoppas på en snabb lösning på problemet.

HÖSTSTÄDNING

Årets höststädning sker den 12 november.

Längrepresentanterna ses som vanligt vid miljöhusen kl 9.30

Alla andra är redo klockan 10 och sen gör vi tillsammans fint i vårt område.

Hoppas vi ses.

ARBETE UNDER 8 ans LÄNGA.

Som vi informerade på årsmötet har vi problem med de rör som ligger under 8 ans länga,

Marken har vid flera hus sjunkit oroväckande och vi har tack vare att en firma filmat nere i rören konstaterat att det är brott på flera rör, stopp i stuprör och vatten rinner rätt ut i marken.

Vi har tagit in offerter från flera stora företag men de har svårt att beräkna en exakt kostnad på grund av att det är stopp på flera ställen i rören och de kan inte filma ordentligt.

Vi har idag beslutat att låta ett av företagen påbörja arbetet med att gräva upp marken, på fram och baksidan, av ett hus på 8an för att komma åt att spola och filma rören och ge oss ett bättre kostnadsförslag.

Tyvärr innebär det att de måste plocka bort, och givetvis återställa, eventuellt altanplank på baksidan

Vi kommer att informera den boende som drabbas av grävandet snarast.

Tyvärr är det så att företaget även filmade på två andra längor och upptäckte liknande problem, så troligen kommer fler liknande arbeten behöva utföras i framtiden.

Vi kommer att informera om hur arbetet fortlöper.