Laddning av el- och hybridfordon i området

Styrelsen skrev för ett tag sen om ökat intresse för att kunna ladda elfordon i området.

Vi tror att det kan göra vårt område mer attraktivt då eldrivna fordon oundvikligen tillhör framtiden.

Dock har intresset för att ingå i arbetsgruppen, som skall ta fram offerter och planera för plats för stolpar osv, varit lågt.

Hittills har vi bara fått EN intressent.

Därför vänder vi oss till våra boende igen, finns det några som vill vara med och framtidssäkra vårt område?

Svar till styrelsens mail.