Elen i garagen.

Idag har elektriker brutit strömmen till alla uttag i våra garage.

Detta på grund av problem med elbilsladdning och för säkerhets skull då det tidigare börjat brinna då uttagen använts fel.

Ses på lördag.

Halvbommar och nycklar.

Idag har vi delat nycklar, till alla boende, som passar till de bommar som skall förhindra att fordon kör fort i våra gångar.

Arbetet har gått bra och de beräknar vara klara i morgon torsdag.

Eftersom det är halvbommar som vi kan cykla, gå och köra barnvagn förbi hjälps vi åt att hålla dom stängda.

Kommande vändplats vid länga 10.

Som styrelsen informerade om skulle inte räddningstjänst eller ambulans komma förbi med sina fordon med de parkeringar som är där nu.

Av den anledningen kommer de parkeringsplatser som är där nu att så småningom försvinna och görs plats för en vändplats.

Kommunen kommer i närtid sätta upp en typ av betonghinder för att hindra att fordon kör eller parkerar på cykel och gångbanan.

Styrelsen

Årsmötet och höjd kvartalsavgft

Styrelsen skulle vilja tacka för att så många kom till årsmötet och för det engagemang ni visade.

Det är vår samfällighet och alla vill att den skall fungera och vara ekonomiskt välmående.

Styrelsen är övertygade om att vi tog ett klokt beslut att höja kvartalsavgften.

Den nya kvartalsavgften är 12000/kvartal och kommer börja gälla vid nästa inbetalning som är i april.

Tack.

Styrelsen

Elförbrukning i garagen ojämna nummer.

Det är fortfarande väldigt hög elförbrukning från garagen på ojämna nummer och skiljer mycket från jämna.

Vi får återigen hjälpas åt o kontrollera om någon laddar sin elbil i garagen både för säkerheten och av ekonomiska skäl då vår ekonomi är mycket ansträngd.

Styrelsen

Målning av parkeringslinjer.

I slutet av maj ( återkommer med exakta datum då arbetet är väderberoende) kommer ett företag måla alla våra parkeringar och farthinder med ny markeringsmassa.

Vi kommer att dela upp parkeringarna, jämna och ojämna på två dagar.

Det kommer vara oerhört viktigt att inga bilar står kvar och vi får alla hjälpa till att påminna varandra och säga till de som eventuellt står här utan att bo i området.

Styrelsen