Misstänkt aktivitet i området

I länga tio har en person gått och ryckt i handtag till ytterdörrar och sedan lämnat området. Vi hoppas att alla kan hjälpas åt att vara vaksamma, sök kontakt med okända personer som beter sig underligt, och hjälp bortresta grannar med att se till husen, t.ex. genom att resa upp omkullblåsta saker och tömma vattenfyllda krukor.

Vid misstanke om pågående brott – ring 112 omedelbart!

Trivselgruppen söker medlemmar

På årsmötet beslutades att bilda en trivselgrupp. Thomas W tog på sig uppdraget att vara sammankallande. Första mötet kommer hållas onsdagen den 7/7 kl 17, samling vid miljöhusen. Gruppen består just nu av Thomas och Helena och de önskar fler medlemmar. Ingen anmälan krävs, utan det är bara att dyka upp.

Årsmöten

Årsmötena i de båda föreningarna, Hålabäcks Värmeförening Ek. För. och Violgatans Samfällighetsförening, kommer båda att hållas onsdagen den 30/6 enligt utskick i brevlådorna. På grund av rådande omständigheter kommer de att hållas utomhus, vid mijlöhusen. För att kunna genomföra mötena på ett säkert sätt så önskar vi att endast en person per fastighet deltar. Tänk på att hålla avstånd och endast delta om du är symptomfri.

Vi kommer inte kunna presentera några bilder på storbild, så det är bra om ni tar med er de dokument som delats ut i brevlådorna. Informationen finns även digitalt här.

Kommande kvartalsavgifter

Då vi som tidigare meddelats inte kommer kunna hålla årsstämma innan nästa kvartalsavgift ska betalas in, har styrelsen beslutat att avgiften för kvartal två blir densamma som för tidigare kvartal d.v.s. 7000 kronor. Efter att årsstämman fastställt beloppet på kommande kvartalsavgifter kommer meddelande om detta.

Läs mer om hur kvartalsavgiften betalas här.

Vårstädning

Årets vårstädning sker den 17/4. Vi ses som vanligt vid miljöhusen kl 9.30 och gör tillsammans fint i vårt område.

Tänk på att följa myndigheternas rekommendationer under dagen, t.ex. när det gäller att hålla avstånd och att avstå från att delta om ni inte är helt friska!

Sophämtning jul/nyår

Som ni säkert vet hämtar Ragn-Sells våra brännbara sopor måndagar och torsdagar. Under jul- och nyårsveckorna ändras detta i någon mån. För att minska effekten av detta ber vi er att slänga så mycket hushållssopor som möjligt före tömningen den 22/12. Därefter är nästa tömning först den 27/12. Samma gäller för nyår, försök få med så mycket som möjligt i tömningen den 29/12, då följande tömning sker först efter nyårshelgen (4/1). Det finns ingen annan än vi själva som städar i miljöhusen, men hjälps vi åt så kan vi hålla ordning även under denna period.

Vi kommer som vanligt beställa en extra container (23/12-4/1). Denna är i första hand till för kartonger och omslagspapper som hör julen till, men blir det fullt i miljöhuset går det bra att även slänga hushållssopor där. Använd i första hand miljöhuset, då sopor som slängs i containern kommer ligga där och lukta ända till den 4/1. Containern är inte tänkt att användas för att göra sig av med allmänt skräp, utan där hänvisar vi till återvinningscentralen.

Soptömning i december sker alltså (dag): 20, 22, 27, 29. Ingen tömning på nyårsafton, därefter enligt ordinarie schema (måndag/torsdag) med start den fjärde januari.

Tack för hjälpen!