BASTU OCH MANGELRUM

Nu är äntligen belysningen och strömmen fixat i bastun och mangelrummet.

Anledningen till att det dragit ut på tiden är att snickarna av misstag sågade av ledningar i taket.

Basta på i kylan.

Styrelsen

PLANERAT STÖMAVBROTT

EON uppdaterar kablar och föryngrar elanläggningar i vårt område.

De kommer att bryta strömmen vid två tillfällen framöver.

Tisdag 7/11 08-10 Berört (Enligt EON) Panncentral ytterbelysning.

Tisdag 7/11 1030-1430 Berört (Enligt EON) Violgatan 7

Vi vet inte exakt hur allt är kopplat i området så alla bör vara beredda på korta avbrott av strömmen. Eventuellt kan garagen påverkas och då funkar inte portarna.

Det står i brevet vi fått att strömmen kan komma och gå mellan de angivna tiderna.

Styrelsen

Bastu och mangel.

Tyvärr har inte snickarföretaget gjort klart i bastun och mangelrummet och strömmen är inte inkopplad

De skulle varit på plats under vecka 42 men vi hoppas de kan göra klart denna veckan.

Vi kommer att meddela när bastu och mangel går att använda igen.

Styrelsen

Parkering x 3

Det är absolut förbjudet att parkera inne i området på Violgatan. Detta är bara ett problem på ojämna nummer.

Vi har sett att det förekommit nyligen och det skall inte ske.

Vi påminner om att vägen upp till miljöhusen är en gång och cykelväg och således är biltrafik helt förbjuden.

Vi har också fått mail om att parkeringen på ojämna nummer är full på kvällstid, Violgatans samfällighet har 113 garageplatser och 96 parkeringar ute.

Problemet löses om fler parkerar i sitt garage. Och kontrollerar att det bara är boende på Violgatan som parkerar här. Använd ert parkeringskort.

Slutligen har det kommit klagomål om att man (återigen på ojämna nummer) parkerar längs häckar där det inte är en parkeringsruta.

Vi uppmanar alla att sluta med detta och kommer att kontrollera att dessa regler efterföljs.

Styrelsen

Fjärrkontroll till garagen.

Styrelsen får många mail och frågor om fjärrkontroller till garagen.

Fjärrkontrollerna är personliga och om de går sönder så kontaktar ni garageportexperten och köper en ny.

Vid fel på porten skall ni kontakta styrelsen via mail.

Arbetet under länga 8.

Arbetet med att reparera och återställa stammar under längan är klart.

Efter slutbesiktning, tillsammans med representanter för ISAB och byggföretaget, återstår en del mindre åtfärder med snickerier, plantering och arbete med plattor främst vid ingångar.

Arbetet har gått bra och allt fungerar som det ska och kommer hålla i många år framåt.

Dock stötte de på fler problem under arbetets gång och vi får räkna med en ökning på den ursprungliga kostnaden/offerten.

Vi kommer att återkomma med hur mycket den slutgiltiga kostnaden blir när allt är helt klart.

Vi skall vid framtida styrelsemöten diskutera hur vi går vidare med att kontrollera ifall fler längor har fel på stammar och avlopp.

Förhoppningsvis är problemen vid andra längor inte så omfattande och vi kanske klarar oss med spolning och mindre reparationer.

Styrelsen