Årsmöten

Årsmötena i de båda föreningarna, Hålabäcks Värmeförening Ek. För. och Violgatans Samfällighetsförening, kommer båda att hållas onsdagen den 30/6 enligt utskick i brevlådorna. På grund av rådande omständigheter kommer de att hållas utomhus, vid mijlöhusen. För att kunna genomföra mötena på ett säkert sätt så önskar vi att endast en person per fastighet deltar. Tänk på att hålla avstånd och endast delta om du är symptomfri.

Vi kommer inte kunna presentera några bilder på storbild, så det är bra om ni tar med er de dokument som delats ut i brevlådorna. Informationen finns även digitalt här.