Inbrottsförsök i området!

Den senaste tiden har flera inbrottsförsök gjorts i området. Det är nu ytterst viktigt att vi hjälper varandra att undvika att drabbas. Var vaksamma. Håll utelampor tända dygnet runt, gå en extra runda i området så att vi stör och avbryter eventuella brott. Om ni upptäcker ett pågående brott, ring 112 och rapportera detta. För icke pågående brott, t.ex. om ni vill dela med er av observationer kontaktar ni Polisen på 114 14.

I början av det nya året kommer alla hushåll få information om Grannsamverkan.

Soptömning i jul och nyår

För att minska trycket på kärlen för hushållsopor kommer vi som vanligt att beställa en container för julpapper och emballage.

Hushållssoporna tömmes:

Måndag 22/12
Fredag 26/12
Måndag 29/12

När vi hjälps åt brukar det fungera bra i miljöhusen även under storhelger. Undvik att slänga skrymmande saker (t.ex. stora frigolitblock) just under dessa dagar. Tänk även på att kommunens Återvinningsstationer och -centraler är öppna de flesta dagarna, mer info här.