Höststädning

Vår traditionella höststädning kommer att äga rum helgen 9-10/11. Vi kommer att göra ett arbetsschema för varje länga som vi  kommer att meddela längrepresentanterna och dessutom lägga ut strax före städningen. Som vanligt kommer vi att ha containrar där ni också kommer att ha möjlighet att slänga brännbart.

Styrelsen

Medlemsmöte ang. värme – energibesparing 4/11

Vi kommer att hålla ett extra medlemsmöte den 4/11 kl 19:00 i Hålabäcksskolan. Avsikten med detta extra möte är att diskutera och besluta om åtgärder för att förbättra fördelningen av värme mellan husen och därmed också spara värme. Detta skall  leda till lägre förbrukning och lägre kostnad på sikt. Vi har tidigare nämnt den 14/10 som mötesdatum men för att hinna få in alla offerter och sammanställa dessa så skjuts mötet till den 4/11. Det är vår avsikt att skicka ut ett beslutsunderlag så alla kan ta del av förslagen i god tid före mötet.

Styrelsen

Mangeln

Mangeln har nu blivit lagad. Det var några kugghjul som fick bytas ut. Detta beror enligt reparatören på att belastningen har varit för kraftig vid några tillfällen. Dvs det har varit för tjocka saker som har manglats t.ex. dubbla frottehanddukar. Det är ingen stenmangel så ta det försiktigt.

styrelsen

Månadsinformation 3

Efter ett uppehåll under den fantastiska sommaren är det nu åter dags för lite information.

Arbetet med att asfaltera och iordingställa brunnar på ojämna nummer har påbörjats. Brunnar är flyttade och asfaltering kommer att ske i månadsskiftet sept-okt. I samband med detta är det viktigt att häckar o träd är klippta så att maskinerna kommer fram. Asfalten i gångarna kommer att tas bort och ny läggas.

Det bör påpekas att enligt bestämmelser som finns på Kungsbacka kommuns hemsida så kan fastighetsägare bli ansvarig vid olycka om häckar o dyl. inte efterhålles ordentligt.

Vi håller på att ta in offerter på åtgärder för energibesparing. Den 14:e oktober är det planerat ett extra medlemsmöte för att disskutera vilka åtgärder som vi skall göra och vad kostnaden blir.

När det gäller bilar som ej tillhör området och som står ”långtidsparkerade” på våra platser så har vi förhoppningsvis en lösning på detta inom kort.

Mangeln har som en del lagt märke till inte fungerat på sista tiden. Det var en trasig del som tog lite tid att få fram men den skall lagas i veckan.

Vi har nu fått in de flesta blanketter om medlemsskap i vår ekonomiska förening. Det saknas dock c:a 10st. Det är viktigt att dessa kommer in då det är fastighetsägaren/na som är personligen med i föreningen och inte automatiskt anslutna via fastigheten. Har någon synpunkter på detta så är ni välkomna att ta kontakt med styrelsen.

Styrelsen