Välkomna till midsommarfirande på ängen vid fotbollsplanen!

Vi är ett tiotal familjer på Violgatan som tänker fira midsommar tillsammans och bjuder in övriga i området. Tanken är att vi gör detta till en stor fest ute på ängen vid fotbollsplanen.

Ta med vad ni önskar äta, så hjälps vi åt att göra detta till en minnesvärd dag i området.
Vi kommer att ordna med kransbindning, samt klär och reser midsommarstången. Dessutom blir det dans och lekar.

Klockan 13.00 kör vi igång firandet och äter lunch! Dans runt midsommarstången kl 15.00

Välkomna!!

Är det något ni undrar över kontakta familjen Wettergren, Violgatan 7i eller familjen Bentham, Violgatan 5L.

Bilkörning i gångarna

Häromdagen inträffade en incident mellan en bil och ett barn. Se bifogat mail.

Gångarna är i första hand avsedda för gång o cykeltrafik och endast i nödfall för biltrafik. Vi vill påminna om de regler som finns för bilkörning och mana till att köra så lite som möjligt på gångarna och iaktta största försiktighet. Hastigheten får inte överstiga krypfart . Läs mer om områdets regler för bilkörning här.

Det är varje fastighetsägares ansvar att se till att häckar inte skymmer sikten mer än nödvändigt.

Det gäller att förebygga och vara extremt försiktig så att vi slipper incidenter som denna. Denna gång gick det bra men……

”Hej

Vill åter igen påpeka att vi måste se över alla häckar. Framför allt de höga häckarna som är i ändarna på husraderna.

Det var nu en incident i fredags då en liten pojke krockade med en bil som kom uppe ifrån sophusen på väg ner mot 1:an. Om det hade varit en av alla sopbilarna som kör här dagligen så hade det kunnat slutat riktigt illa!! Antingen måste häckarna klippas ner till låg höjd så man kan se en personbil innan man rundar ett hörn alt sätta upp speglar eller göra farthinder.

Som sagt, denna gången gick det bra men vad händer nästa gång???? Vi måste hjälpas åt med detta. Självklart har man som förälder ett ansvar men barnen måste ju kunna få cykla och leka ute på ”cykelbanorna” utan att man som förälder ska behöva vara orolig för att det ska bli påkörda av den mycket höga trafikbelastningen som är på våra gator.”

Rutschkanan

Som de flesta redan lagt märke till så är rutschkanan borttagen på lekplatsen vid miljöhuset. Efter inspektion av fritidsförvaltningen så bedömdes rutschkanan som farlig och man beslutade att ta bort den omedelbart. Den kommer att ersättas med en ny men vi vet i dagsläget inte när. Vi återkommer så fort vi har ett besked.

/Styrelsen