Bilkörning och parkeringsregler

Gemensamt har vi skapat vissa regler under åren som gått:

  • All bil och moped-/MC-körning och parkering på gångvägen framför husen är förbjuden. Enda undantaget är större varutransport eller handikapp/sjukdomsfall. Hastigheten får i dessa fall ej överskrida krypfart
  • Backning är förbjuden
  • Vid framfart på uppfartsvägar från Violgatan till parkeringsplatser är hastigheten begränsad till 20 km/h
  • Parkering är endast tillåten på markerade platser. P.g.a. den begränsade tillgången på p-plats utomhus, ska garageplats utnyttjas i första hand
  • Det är absolut förbjudet att ladda elfordon i garagen. Anledningen är att kablaget inte är dimensionerat för detta vilket kan medföra skador på anläggningen och i värsta fall brand
  • Parkeringsplatserna är endast avsedda för korttidsuppställning av personbilar eller MC. Lastbilar, kärror, husvagnar, båtar etc. har ingen plats här. Undantag kan accepteras under kort tid om föreningen kontaktas. Vid behov av längre uppställning v.g. kontakta Kungsbacka kommun
  • Fordon eller annat som påträffas vara uppställt längre tid eller utgöra fara för lekande barn, kommer att borttransporteras på ägarens bekostnad.
  • All uppställning av fordon vid gavelhusens häckar eller framför garageport liksom vid garagegaveln är förbjuden (förutom där markerade platser finns)
  • Respektera skyltning och markeringar
  • Häckar och buskar ska hållas så att inte farliga trafiksituationer uppstår, se Kungsbacka kommuns hemsida

Tyvärr har under åren flera allvarliga olyckor inträffat mellan framförallt barn och fordon. Du kan hjälpa till att förhindra att det blir fler olyckor.

Var rädd om dig själv och dina barn!

Om du tycker något av ovan är oklart i ditt fall, hjälper vi dig gärna med kompletterande information.

Styrelsen

Hålabäcks Värmeförening Ek.För.