Bilkörning i gångarna

Häromdagen inträffade en incident mellan en bil och ett barn. Se bifogat mail.

Gångarna är i första hand avsedda för gång o cykeltrafik och endast i nödfall för biltrafik. Vi vill påminna om de regler som finns för bilkörning och mana till att köra så lite som möjligt på gångarna och iaktta största försiktighet. Hastigheten får inte överstiga krypfart . Läs mer om områdets regler för bilkörning här.

Det är varje fastighetsägares ansvar att se till att häckar inte skymmer sikten mer än nödvändigt.

Det gäller att förebygga och vara extremt försiktig så att vi slipper incidenter som denna. Denna gång gick det bra men……

”Hej

Vill åter igen påpeka att vi måste se över alla häckar. Framför allt de höga häckarna som är i ändarna på husraderna.

Det var nu en incident i fredags då en liten pojke krockade med en bil som kom uppe ifrån sophusen på väg ner mot 1:an. Om det hade varit en av alla sopbilarna som kör här dagligen så hade det kunnat slutat riktigt illa!! Antingen måste häckarna klippas ner till låg höjd så man kan se en personbil innan man rundar ett hörn alt sätta upp speglar eller göra farthinder.

Som sagt, denna gången gick det bra men vad händer nästa gång???? Vi måste hjälpas åt med detta. Självklart har man som förälder ett ansvar men barnen måste ju kunna få cykla och leka ute på ”cykelbanorna” utan att man som förälder ska behöva vara orolig för att det ska bli påkörda av den mycket höga trafikbelastningen som är på våra gator.”

3 svar på ”Bilkörning i gångarna

  1. Eftersom följande gäller skall man inte behöva klippa häckarna för att folk kör runt med sina bilar i området! För att stoppa detta ofog, sätt upp bommarna igen!
    ■All bil och moped-/MC-körning och parkering på gångvägen framför husen är förbjuden. Enda undantaget är större varutransport eller handikapp/sjukdomsfall. Hastigheten får i dessa fall ej överskrida krypfart.

  2. Vi håller med Thomas, det är inte häckarna det är fel på utan att så många personer / hushåll kör bil på våra gång- och cykelvägar, och dessutom ofta i en alldeles för hög fart. Vi har alla valt att flytta till det här området fullt medvetna om att det omgärdas av gång- och cykelbanor, det vill säga ingen biltrafik fram till husen. Vi vet också att det är fullt av barn som leker och cyklar kring våra hus. Borde vi inte då alla agera därutefter?

  3. Håller med ovanstående. Det är alldeles för mycket bilkörning i området! De regler vi gemensamt utformat är mycket tydliga: större varutransport eller handikapp/sjukdomsfall. Några kassar mat är inte en större varutransport.

    Det är viktigt att förstå att det här handlar om att värna barnens säkerhet. Vi vill inte att ett barn ska skadas eller dödas på grund av lättja hos oss vuxna. Om ni någon enstaka gång per år behöver göra den där varutransporten, kör då i krypfart och ännu långsammare runt de skymda hörnen.

    Glöm inte också att bilvägarna är begränsade till 20 km/h i området och att parkering endast är tillåten på markerade platser!

Kommentarer inaktiverade.