Engång­sned­sättning av kvartalsavgift

I samband med att vi ombildade föreningen, från ekonomisk förening till samfällighets­förening upp­stod en skatteeffekt som kommer falla ut på respektive fastighetsägares skattsedel (per ägarandel d.v.s. är ni två ägare så betalar ni 50% vardera).

Som kompensation för skatten ni kommer att belastas för från Hålabäcks Värmeförening kan ni dra av 870 kronor vid betalning av nästa kvartalsavgift. Det blir då 6.630 kronor som ska betalas in istället för 7.500 kronor. Har ni redan betalt för kvartal 1 kan ni dra det vid betalning av kvartal 2.


OBS! Detta gäller för dem som ägde fastigheten 2021-04-21.

Information om hur ni betalar kvartalsavgiften finns här.

Strömavbrott, störning bredband

Det är delvis strömavbrott i området. Detta påverkar åtminstone miljöhusen och garageportarna, och även bredbandet. Reparatör är på väg.

Garageportarna går att öppna manuellt genom att använda nyckeln och dra ut vajern för hand.

Ang. containern

Containern för presentpapper verkar ha hamnat vid garagen på udda nummer, utanför 3A ungefär. Det är en öppen container, så tänk på att lägga ert skräp i säckar så det inte blåser iväg.

Sophämtning jul/nyår

Som ni säkert vet hämtar Ragn-Sells våra brännbara sopor måndagar och torsdagar. Under jul- och nyårsveckorna ändras detta i någon mån. För att minska effekten av detta ber vi er att slänga så mycket hushållssopor som möjligt före tömningen den 22/12. Därefter är nästa tömning först den 27/12. Samma gäller för nyår, försök få med så mycket som möjligt i tömningen den 29/12, då följande tömning sker först efter nyårshelgen (3/1). Det finns ingen annan än vi själva som städar i miljöhusen, men hjälps vi åt så kan vi hålla ordning även under denna period. Kartong, plast och metall går ju även att lämna vid de återvinningsstationer som finns runt om i kommunen.

Vi kommer som vanligt beställa en extra container (23/12-27/12). Denna är i första hand till för kartonger och omslagspapper som hör julen till, men blir det fullt i miljöhuset går det bra att även slänga hushållssopor där. Containern är inte tänkt att användas för att göra sig av med allmänt skräp, utan där hänvisar vi till återvinningscentralen.

Soptömning i december sker alltså (dag): 20, 22, 27, 29. Ingen tömning den 30/12, årets första tömning den 3/1, därefter enligt ordinarie schema (måndag/torsdag) med start den sjätte januari.

Tack för att ni bidrar till att hålla ordning i våra miljöhus!

Städdag Backsippegatan

Vi har fått information från styrelsen på Backsippegatan som ber oss att parkera en bit från planteringen mot atriumhusen under lördagen. Detta för att de lättare skall kunna rensa planteringen. Undvik alltså att parkera ner mot deras område, så blir det enklare för dem att göra höstfint!