Kvartalsavgift 2015

Vid genomgång av räkenskaperna så tyder allt på att vi kommer att få ett överskott för 2015.  Detta med antagande att årets återstående kostnader blir som föregående år. Vi har bl.a. haft lägre kostnader för reparationer i år.

I egenskap av ekonomisk förening så kan vi inte fondera överskott utan att betala skatt på c:a 30% av vinsten.

Styrelsen har därför beslutat att sänka avgiften för 2015 med 3500:-.

3000 kr av det inbetalade kvartalsbeloppet bokförs som en intäkt medan resterande 3500 kr bokförs som en skuld till fastighetsägarna.

Hur vi skall reglera skulden till er bestämmes på nästa årsstämma i slutet av mars.

Skulle någon sälja sin fastighet under tiden fram till årsstämman så kan vi reglera skulden till er.

Kvartalsavgiften i januari skall betalas som vanligt, dvs 6500:-

Styrelsen

 

”Sotning”- rengöring av imkanaler

En del av er har frågat om det kommer någon gemensam sotning – rengöring av imkanalerna. Då imkanalerna består av eternit så kan man ej maskinrengöra dessa. Då vi talat med Kungsbacka Sotare påtalade de detta men sa också att då kanalen går rätt upp till taket från köket så är det inget som behövs. De kan däremot vara behjälpliga med att rengöra fläkten och fläktröret där det fastnar os o fett från spisen. detta är något man kan göra själv med jämna mellanrum. Diska fläktgallren i diskmaskin ,rengöra själva fläkten o slangen eller ev. byta den.

Vill ni ha hjälp med rengöring så kan ni vända er till Kungsbacka Sotaren tel 17453

Styrelsen

 

Höststädning!

Höststädningen äger i år rum den 14:e november. Vi ses som vanligt kl 09.30.

Förutom de vanliga sysslorna så påminner vi om att flera häckar behöver ses över då de inte uppfyller kommunens regelverk samt hindrar effektiv snöröjning, se tidigare inlägg. Passa på att klippa och släng riset i containern!

Vi vill också att någon från varje länga kryper under resp. länga för att säkerställa att allt ser normalt ut, t.ex. att inte avlopp glidit isär eller annat läckage uppstått.

Och inte minst: passa på att hälsa på nya och gamla grannar medan vi hjälps åt att göra vårt område fint inför vintern!