Sopsortering matavfall

 

Vi har fått ett brev från renhållningsavdelningen i Kungsbacka kommun som utför stickkontroller för att se hur sorteringen sköts.

Kommunen tycker det fungerar bra t.om. så bra att de undrar om vi har några tips på hur vi har lyckats så bra.

Grattis alla medlemmar

Naturligtvis vill vi ha lika goda omdömmen vid nästa stickprovskontroll. Fortsätt sortera bra.

 

Årsmöte

Årsmötet kommer att hållas måndagen den 25:e mars kl. 19:00 i Hålabäcksskolan.

Vi kommer bl.a. att redovisa den energikartläggning som gjorts av Elektro Emanuel. Denna ligger till grund för kommande beslut om vårt värmesystem och vad vi kan förbättra för att säkerställa jämn värmefördelning och besparingsåtgärder.

Kallelse kommer att skickas till samtliga hushåll i god tid före årsmötet.