Motioner till årsmötet

Årets årsmöte kommer att äga rum måndagen den 21:e mars kl 19:00 i Hålabäcksskolans aula.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 29:e februari, då de enligt stadgarna skall vara med i kallelsen som skickas ut inför årsstämman.

Styrelsen

Låset till miljöhuset hushållssopor är sönder

Låset till miljöhuset för hushållssopor har gått sönder. Det snurrar bara runt och vi kan inte komma in i miljöhuset. Innan en låssmed har åtgärdat problemet så kan vi tyvärr inte slänga hushållssopor utan vi får förvara dem hemma. Vi hoppas kunna få det åtgärdat under morgondagen.

Det är absolut förbjudet att ställa påsar på utsidan då fåglar har sönder påsarna.

Styrelsen

Återigen inbrott

Som meddelats genom Grannsamverkan har det återigen varit inbrott i vårt område, den här gången i en fastighet i länga åtta, någon gång under måndagen ca 08-18.10. Om någon gjort några observationer så är det viktigt att ni meddelar polisen detta, telefonnummer 114 14. Av speciellt intresse är två okända män som agerat som om de inte ville bli sedda. Dessa har rört sig i området runt 17.30-tiden. All information, om dessa och i allmänhet, är av intresse!

Vi vill verkligen uppmana alla att tända upp all tillgänglig utebelysning. Låt området flöda i ljus, så blir det åtminstone mindre attraktivt för tjuvarna! Meddela grannarna när ni inte är hemma och tala med alla okända som rör sig i området.