Varmvattnet

Vi har nu gått igenom problemet med varmvattnet med ett par leverantörer. Vi kommer byta hela anläggningen, både varmvattenväxlare och värmeväxlare. Det är dock leveranstid på en sådan anläggning. Fördelen är att vi då får ett helt nytt system istället för att bara byta ut en del. Alla delarna är ju lika gamla. Genom att sätta en ny anläggning bredvid befintlig så minimerar vi också driftstopppet. Vi återkommer så snart vi vet när det kan åtgärdas.

Några har klagat på kallvattnet, att det inte blir kallt och att det också är svagt grönfärgat. Då detta problem endast finns hos ett fåtal fastigheter, framförallt i 2:ans länga, så beror detta antagligen på att blandare läcker eller att någon helt enkelt har kopplat fel mellan varmvatten o kallvatten. I samband med byte av fjärrvärmeväxlare kommer backventilen på kallvattnet också att bytas.

Styrelsen

Info vatten

Som en del har påpekat så tränger det in grönt vatten, fjärrvärme, även i kallvattnet. Problemet försvinner efter att man spolat ett tag men är inte bra. Detta beror med stor sannolikhet att backventilen på kallvattnet vid varmvattenväxlaren släpper igenom fjärrvärmevatten bakvägen. Detta problem måste åtgärdas i det snaraste. Vi återkommer med besked imorgon när detta kan fixas.

Det stora problemet med varmvattenväxlaren är under utredning och olika förslag på hur det skall åtgärdas kommer att offereras inom de närmsta dagarna. Det gäller att hitta en optimal lösning med så kort avstängning av värmen som möjligt. Vi återkommer fortlöpande med information.

Styrelsen

Info om den gröna färgen i varmvattnet

Följande information om det gröna färgämnet finns på Mälarenergis och Växjö Energis hemsidor. .

Pyranin är ett rent färgämne (pyrentrisulfonsyra) med grön färg och fluorescerande egenskaper som används i kosmetika och rengöringsprodukter såsom tvål, schampo och diskmedel. Det används även inom energisektorn för att spåra läckor i fjärrvärmesystem och kylkretsar. Metoden med färgning av fjärrvärmevatten är väletablerad och har använts av fjärrvärmeföretag sedan slutet av 80-talet.

Är färgämnet pyranin giftigt?

Nej, produkten är FDA-godkänd dvs. livsmedelsklassad. Vanligt koksalt är mer hälsovådligt. I den koncentration som pyraninet finns i fjärrvärmevattnet är lösningen helt ofarlig. Som regel ska man inte använda varmvatten till matlagning och därför ska inte heller eventuellt grönfärgat vatten användas till matlagning.

Styrelsen

 

Månadsiformation 5

Som ni säkert sett så har det hänt en hel del den senaste tiden.

Vi har med största sannolikhet fått läckage i värmeväxlaren, fjärrvärmevatten läcker in i vårt varmvatten.  Information kommer att läggas ut löpande på hemsidan. Vi vill återigen poängtera att det är helt ofarligt och att kallvattnet inte påverkas.

Vårt extra möte om vår energiförsörjning resulterade som framgått av tidigare meddelande att alla skall byta injusteringsventiler, in o utgående på värmeledningen. Vi skall gå igenom offerter och de nya förutsättningarna med entrepenörer i början av december, då arbetet måste upphandlas i god tid före genomförandet. Vi återkommer med mer besked så snart allt är klart.

Skogen mellan udda o jämna huslängor håller på att röjas av kommunen. Tyvärr så är en hel del träd skadade, ruttnar innifrån, vilket gör att de måste tas ner. Många tycker säkert att detta är tråkigt men parkavd. har inget val då de angripna träden innebär en risk. Arbetet kommer att återupptas nästa vecka då även de avverkade träden skall forslas bort.

I gångarna mellan udda radhus har dagvattensbrunnarna flyttats ut och gångarna blivit nyasfalterade. Kommunen skall även sätta upp s.k. halvbommar vid gånginfarterna och vid lekplatsen, liknande de som finns på andra ställen t.ex. gången mot Hålabäcksvägen.  När det gäller gångarna mellan jämna radhuslängor så kommer det att dröja ett tag innan de blir åtgärdade. Senaste beskedet vi fått är antagligen 2015. Detta ligger tyvärr utanför vår kontroll.

Styrelsen

Info varmvatten, finns uppsatt i miljöhusen

Som ni säkert har sett så är vårt varmvatten svagt grönfärgat. Detta beror med stor sannolikhet på att fjärrvärmen läcker in i varmvattnet i varmvattenväxlaren. Detta är helt ofarligt men kanske inte så trevligt. Både Statkraft och en fjärrvärmexpert har inspekterat värmeväxlaren och den skall antagligen bytas ut. Vi återkommer med tidpunkt då arbetet skall utföras.

Varmvattnet går att använda utan problem.

Kallvattnet påverkas inte av detta då det inte passerar värmeväxlaren.

Styrelsen

Uppdatering av varmvattenproblem

Vi har varit i kontakt med Statkraft och de har varit  här o tittat. Den gröna färgen tyder på att fjärrvärmen läcker in i varmvattnet. Färgämnet är helt ofarligt och är till för att se om fjärrvärme läcker ut. Varmvattnet går att använda, utredning pågår. Kallvattnet påverkas inte av detta då det inte går genom värmeväxlaren.

Styrelsen

 

AKUT – Problem med varmvattnet

Vi får in rapporter om grönfärgat varmvatten i området. Detta kan vara fjärrvärmevatten som av någon anledning trängt in i varmvattensystemet. Vi håller på att undersöka detta tillsammans med fjärrvärmeleverantören Statkraft. Detta innebär troligen att vi behöver stänga av varmvattnet en eller flera gånger.

Vi återkommer med mer info under dagen!