Energimöte 2013

Rapport från energiförsöjningsmötet i Hålabäcksskolan den 4/11

Det var ett välbesökt möte med över 70 deltagare som representerade 67 fastigheter vilket är c:a 60% av alla fastigheter.

På mötet presenterades dels vad som planeras göras centralt och framförallt vad som behöver göras i resp. fastighet. Vad som behöver göras i resp. fastighet är helt avgörande för övriga insatser. Åtgärderna att byta dels inkommande och utgående ventiler och dels att byta ventiler och termostater på radiatorerna delades upp på två förslag.

Byte av injusteringsventiler och injustering och låsning av dessa är helt avgörande för att få ett jämnt flöde till alla fastigheter. Byte av ventiler och termostater på radiatorerna påverkar värmen i respektive fastighet och bör ge energibesparing samt ökad komfort.

Mötet beslutade i princip enhälligt att alla skall installera nya ingående o utgående ventiler och att en gemensam injustering av dessa skall ske. Kostnaden beräknas till c:a 4000:- per fastighet. Då varje fastighetsägare har möjlighet att utnyttja ROT-avdrag beslutades att varje fastighetsägare skall faktureras separat.

När det gäller ventiler och termostater på radiatorerna så beslutades att det är upp till varje fastighetsägare om han/hon vill göra detta i samband med injusteringsventilerna. Vid genomförandet kommer systemet att tappas ur vilket medför att arbeten bör genomföras samtidigt.

Mötet besöktes av 67 representanter för 67 fastigheter och ytterligare 19 fastighetsägare har svarat på enkäten och förklarat sig positiva till byte av injusteringsventiler, totalt 88 st. 18 fastighetsägare har ej svarat och var ej närvarande på mötet. Dessa får anses passivt vara för förslaget. Kvar är 7 fastighetsägare som svarat att de ej är intresserade och inte heller var med på mötet.

Med hänvisning till dels överväldigande majoritetsbeslut och våra stadgar där det tydligt framgår att man varken får hindra eller neka till erforderligt underhåll anser vi att det är beslutat att det skall genomföras byte av injusteringsventiler i varje fastighet.

Upphandling kommer att ske i år och genomförandet under den varma årstiden.

Vi återkommer med mer specificerad offert.

Styrelsen

Bilagor:

Presentation
Protokoll
Balanseringsventil
Radiatorventil
Radiatortermostat

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *