Insamling av mailadresser

Under städdagen fick längrepresentanterna en uppgift att samla in mailadresser till styrelsen för framtida utskick av fakturor.

Vi saknar fortfarande dessa uppgifter från 3 längor.

Länga 6, 7 och 10 har inte inkommit med adresser.

Laddning av el- och hybridfordon

Styrelsen har under senare tid märkt ett ökat intresse för elbilsladdning i vårt område.

För att undersöka möjligheterna till detta krävs en arbetsgrupp.

Styrelsen söker därför personer som kan tänka sig bilda en sådan.

Intresserade anmäler sig till styrelsen på samfällighetens mail.