Laddning av el- och hybridfordon

Styrelsen har under senare tid märkt ett ökat intresse för elbilsladdning i vårt område.

För att undersöka möjligheterna till detta krävs en arbetsgrupp.

Styrelsen söker därför personer som kan tänka sig bilda en sådan.

Intresserade anmäler sig till styrelsen på samfällighetens mail.