Uppdatering bredband o telefoni

Vi har nu förhoppningsvis bringat ordning i vad som gäller för bredband o telefoni. Nedan finns två svar från Bredbandsbolaget.

Innebörden är att alla hushåll har aktiverats med hastigheten 10/1 för bredbandet. De som har haft en högre hastighet kommer att bli krediterade i efterhand. Detta innebär att den utskickade fakturan för juni skall betalas som den är. De som önskar en högre hastighet måste kontakta Bredbandsbolagets kundtjänst. Detta gäller även de som önskar telefoni via bredbandet och som inte har det tidigare. Har ni telefoni idag behöver ni inget göra. Grundavgiften på telefonin ( 49:-)  ingår i gruppavtalet. Samtalskostnader tillkommer som vanlig.

Exakt hur krediteringen kommer att ske är inte helt klart men det kommer att ske via kommande faktura eller återföras manuellt.

Det stämmer att föreningens GAN-avtal startar 2015-07-01 och att det är from då som föreningen blir debiterade för GAN-avtalet. Det som slutkund visar nu är helt i sin ordning, det är så våra rutiner fungerar. Vi har skriptat om de befintliga slutkunderna i föreningen till det GAN-erbjudande de ska ha iom GAN-avtalet. Vi måste göra omskriptningen redan nu (före maj-faktureringen) för att det ska bli rätt med faktureringen på slutkundsnivå avseende juli-fakturan.

I de fall en föreningen (som i det här fallet) väljer ett GAN-avtal med lite lägre hastighet blir det tydligare för slutkunderna. I de fall föreningen väljer ett GAN med tex 100/100 är det väldigt få som blir drabbade av att de får en lägre hastighet än vad de hade innan omskriptningen.

Slutkund kan kontakta vår privatkundtjänst och välja att uppgradera sig till en högre hastighet (igen). 

Slutkunderna som blivit omskriptade till GAN-erbjudande nu (BB 10/1) blir inte debiterade för den tjänsten. De har blivit omskriptade till ett GAN-erbjudande, med 0kr i månadsavgift. De slutkunder som kontaktar ktj och beställer en högre hastighet blir debiterade mellanskillnaden, så som de priserna är utformade i gruppavtalet.”

Har nu pratat med ansvariga för detta flöde. Man kommer lägga en arbetsorder och kreditera alla kunder som fått betala för den högre hastigheten från det att den lades om.

Den boende ska inte behöva ringa in angående detta. 

Däremot behöver man ta kontakt om man önskar uppgradera hastigheten igen.

 

Styrelsen