Asfaltering framför garagelängorna på udda nr 1, 3, 5, 7 o 9

Asfalteringen framför och under garageportarna kommer antagligen att ske i slutet på veckan. Att vi inte vet exakt datum beror på hur lång tid det tar för Stendahls att bli klara med asfalteringsarbeten längs gatan. Vi kommer tyvärr inte att få exakt besked förrän två dagar före arbetet skall utföras. När arbetet utförs är det viktigt att alla garagen är öppna och att inga bilar står i garagen. Det måste vara rent en bit in i garaget för maskinernas skull. 

Styrelsen

Inspektion av garagen på jämna nr. 2, 4, 6, 8 o 10

På måndag den 22:e kommer vi att inspektera garagen inför det kommande garageportbytet. Inspektionen kommer att ske tillsammans med garageportsleverantören och elektrikern mellan kl 09:00 o 11:00.

Lämna om möjligt porten olåst under denna tid. Porten kommer att låsas efteråt.

Information kommer senare om hur och när bytet kommer att ske.

Styrelsen

Asfaltering framför garagen på udda nr 1, 3, 5, 7 o 9

Under vecka 22 kommer vi att göra i ordning under och framför garageportarna på udda nr, dvs länga 1, 3, 5, 7 och 9. Brädan under garageporten och asfalten c:a 1 meter utanför kommer att tas bort. Därefter kommer ny asfalt att läggas upp till den inre kanten där brädan låg så att det blir ett fall utåt. Under arbetets gång måste garagegolvet vara fritt ett par meter in. Alla bilar måste av förklarliga skäl vara borta.

Vi återkommer med exakt dag c:a 1 vecka före arbetet påbörjas. Det är tacksamt om längrepresentanterna är behjälpliga med organiserandet av parkering under arbetet. Det blir trångt på parkeringsplatsen.

Styrelsen