Vårsopning

24-25/4 kommer farmartjänst att maskinsopa vårt område.

För att spara på kostnaden vill farmartjänst att vi sopar ut flisen från kanterna så att man lättare kan ta upp den.

Detta passar ju bra att göra på städdagen eller hjälp varandra innan farmartjänst kommer.

Mvh Styrelsen

PROVISORISK LÖSNING

Kodlåset till miljörummet är nu bortplockat och ersatt med ett vanligt lås som inte går att låsa.

Detta är bara tillfälligt då det krånglande låset ska skickas till tillverkaren för kontroll.

Vi hoppas på en snabb lösning.

Styrelsen

KODLÅS FORTSATT TRASIGT.

Styrelsen är medveten om att låset fortfarande inte fungerar.

Vi gör allt vi och låsfirman har varit här både måndag och igår tisdag.

Vi kontaktar dem igen och hoppas på en snabb lösning.

Mvh Styrelsen

KODLÅS TILL MILJÖRUM

Flera av er har upptäckt och skrivit till styrelsen om låset till miljörummet.

Tyvärr verkar det helt nya låset gått sönder.

Vi kontaktar låsfirman i morgon bitti.

Ursäkra strulet.

//Styrelsen